Meldepliktig handel 

november 2, 2012, 12:21 CET

Langtidsinsentivordningen er et fast lønnselement som blir beregnet som en andel av deltakernes grunnlønn, og er på 20 – 30 prosent avhengig av deltakerens stilling.

Selskapet kjøper aksjer tilsvarende netto årssum på vegne av deltakeren. Aksjene er bundet i tre år. Antall kjøpte aksjer og ny beholdning framgår av tabellen nedenfor. Handelen er gjort med DNB Markets som megler.

Navn

Kjøpt 

Ny beholdning 

Bacher, Lars Christian 

 223 

 13 375 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12