Slik opplevdes evakueringen

november 8, 2012, 15:35 CET

Hun er forsker innen gassbehandling, i Teknologi, prosjekter og boring i Statoil, og var på Floatel Superior for å gjøre en jobb i forbindelse med revisjonsstans på Njord A.

Klokken 03.40 ble det rapportert om lekkasje i en ballasttank på boligplattformen. Den fikk krengning på 3-4 grader. I løpet av om lag en time ble den stabilisert ved ballaststyring.

- Jeg følte aldri noen dramatikk. Vi fikk først beskjed om å pakke en bag, men så ble det gitt kontramelding og vi måtte ta på redningsdress og møte på utvendig mønstringsplass litt over klokken 10.00. Derfor var det godt å se at beredskapsorganisasjonen fungerte. Vi fikk mat og drikke om bord på Njord A. Jeg var i det siste helikopteret som dro til land, og der ble vi også veldig godt ivaretatt. Vi kom i land uten noe, og fikk utdelt sko, jakke og penger. De ordnet overnatting og fly til de som trengte det, sier Moen.

Bilde

Hilde Moen

336 evakuerte

Seks helikoptre var tilgjengelige i området, og tre av disse ble brukt til å evakuere 336 personer til Njord A like ved. De ble i løpet av dagen fraktet videre til Kristiansund.

- Etter at vi hadde stabilisert riggen var det ingen akutt fare, men den visuelle inspeksjonen viste et  skadeomfang som tilsa evakuering. Vi gjennomførte da en sikker, trygg og effektiv evakuering. I en slik situasjon har vi mindre marginer å gå på, og derfor ønsker vi alltid å evakuere personell som ikke er nødvendig. Men selv om flere beskriver  opplevelsen av hendelsen og evakueringen som udramatisk, kan vi ikke se bort fra at andre opplevde det annerledes, sier Bente Aleksandersen, beredskapsleder og direktør for drift sør på norsk sokkel i Utvikling og produksjon Norge.

Bilde

Bente Aleksandersen

- Hvorfor ble ikke folk om bord på Floatel Superior mønstret tidligere?

- Vi ser at det reises  spørsmål ved noen av de beslutningene som ble tatt under hendelsens forløp. Det vil vi overlate til granskingen å gi svar på, sier Aleksandersen.

Statoil har satt i gang gransking for blant annet å kartlegge detaljene i det arbeidet som ble gjort for å ivareta personellet og håndtere situasjonen.

Floatel til Kristiansund

Det ble igjen 38 personer for å få riggen til land. Den er nå nå på vei for egen maskin mot Kristiansund, og er forventet å ankomme Bremnesfjord i løpet av dagen. Der vil det gjøres forberedelser før den skal videre til Vestbase i Kristiansund der den er ventet lørdag.

Floatel Superior ble godkjent, det vil si at de fikk såkalt samsvarsuttalelse, av Petroleumstilsynet 22. desember 2010, og begynte på en kontrakt med Statoil 1. mai 2011.

- I forkant av dette gjennomførte vi en rekke aktiviteter for å klargjøre, der vi blant annet foretok flere inspeksjoner av plattformen og grundig gjennomgang av dokumentasjon, forteller Aleksandersen.

Statoil vil sørge for at rederiet, Floatel International, gjennomfører repararsjoner på en sikker og effektiv måte.