IOR-satsing med første flergrensbrønn i Brasil

november 14, 2012, 09:28 CET
Bilde

Illustrasjon av utstrekningen for flergrensbrønnen sammenlignet med Rio de Janeiro. (Illustrasjon: Statoil)

- Ved bruk av denne teknologien på norsk sokkel har Statoil oppnådd utvinningsfaktorer i verdenstoppen. Nå benytter vi samme teknologi i Brasil for å øke utvinningen og styrke verdiskapingen på Peregrino-feltet, sier Kjetil Hove, landsjef for Statoil i Brasil.

Statoil anses som den fremste aktøren når det gjelder bruk av flergrensteknologi og har den absolutt største andelen av slike brønner til havs i verden. De siste årene har Statoil innført flergrensteknologi på flere Statoil-opererte felt på norsk sokkel.  

- Brasil er et land der vi kan benytte vår offshore-teknologi. Vi har alltid vist til vår teknologi og erfaring fra norsk sokkel som avgjørende for å øke Peregrinos utvinningsgrad. I dag er vi stolte over å kunngjøre at Statoil har passert enda en viktig milepæl som operatør i Brasil. Vi har vist at vi klarer å utnytte vår teknologiske kompetanse, sier Hove.

Bilde

Kjetil Hove, landsjef for Statoil i Brasil.

Statoil har en klar ambisjon om å øke utvinningsgraden ytterligere. Peregrino er et tungoljefelt til havs med stort IOR- potensial. Feltet har store tilstedeværende volumer på omkring 2,3 milliarder fat olje, i tillegg til ressurser påvist på Peregrino Sør. Utvinningsgraden er imidlertid lav sammenlignet med konvensjonelle oljefelt.  

Gjennom bruk av nyskapende teknologi har Statoil fordoblet den forventede utvinningsgraden fra omkring 10 prosent da Statoil kjøpte seg inn i feltet, til omkring 20 prosent da feltet ble godkjent. De avgjørende faktorene for økt oljeutvinning på Peregrino er en høy grad av reservoareksponering, boring av lange, horisontale brønner med geostyringsteknologi for å maksimere lengden og optimere plasseringen, samt vanninjeksjon.

Ved å benytte verktøy og kompetanse, innenfor områder som injeksjon av produsert vann, horisontale brønner og strømningssikring for å opprettholde prosjektet over lengre tid, er de anslåtte utvinnbare ressursene økt til mellom 300-600 millioner fat olje. Til sammen 15 produksjonsbrønner er boret på Peregrino, alle med bruk av avansert horisontal brønnteknologi for å maksimere utvinningen.

Bilde

Peregrino A-plattformen utenfor Brasil. (Foto: Øyvind Hagen)

Det Statoil-opererte Peregrino-feltet omfatter to bore- og brønnhodeplattformer og et stort flytende produksjons-, lager- og losseskip (FPSO). Oljeproduksjonen fra Peregrino-feltet startet i april 2011, og feltet er i dag en av de største produserende oljefeltene på brasiliansk sokkel.

Peregrino-feltet ligger 85 kilometer utenfor kysten av Brasil i Campos-bassenget på rundt 100 meters havdyp i lisensene BM-C-7 og BM-C-47. Statoil har en eierandel på 60 prosent og er operatør for feltet, mens Sinochem eier den resterende andelen på 40 prosent.

Statoil boret nylig en avgrensningsbrønn på Peregrino Sør. Resultatene bekreftet selskapets positive syn på funnet i april 2011, og Statoil fortsetter nå arbeidet fram mot en endelig investeringsbeslutning om utvikling av dette nye oljefunnet

I februar 2012 gjorde Statoil high-impact-funnet Pão de Açúcar i samarbeid med operatøren Repsol Sinopec og partneren Petrobras i blokk BM-C-33. Dette har posisjonert Statoil som en viktig langsiktig operatør og partner i Brasils attraktive og voksende olje- og gassindustri.  Statoil er i dag den største internasjonale operatøren i Brasil. ​​​​​​​​​

Downloads