Skip to content

Globalt puslespill for Gudrun

november 15, 2012, 09:46 CET

Dette er et eksempel på hvordan prosjektgjennomføring vil foregå i tiden framover.

Statoil skal levere 2,5 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2020. En viktig bidragsyter for å nå dette målet er å realisere prosjektporteføljen.

Antall prosjekter, og spesielt svært store prosjekter, har økt de siste årene og det vil fortsette å øke.

- Gudrun er god erfaring for oss når det gjelder måten å jobbe sammen med norske og internasjonale leverandører på, levere på tid og kost og med rett kvalitet i forhold til den store prosjektporteføljen som ligger foran oss, sier Anders Opedal, direktør for prosjekter i Statoil.

Bilde

Anders Opedal, direktør for Prosjekter i Statoil. (Foto: Øyvind Hagen)

Understellet er laget i Verdal, boligkvarteret er laget på Stord, plattformmoduler er fra Thailand og helikopterdekket er fra Kina. Prosjekteringen av Gudruns dekk er utført i Singapore, mens modulene er bygget i Polen, Haugesund og Thailand.

- Kvalitet er et nøkkelord for å levere prosjekter på tid og kost. Vår erfaring er at kvaliteten på byggeklossene på Gudrun er nokså lik, enten modulene er produsert i Østen eller i Europa. Som operatør er det en av våre hovedoppgaver å påse at leverandørene etterlever tekniske og operasjonelle krav, sier Anders Opedal.

Det er Aibel som leverer dekket, stålunderstellet er utarbeidet av Aker Solutions og transport og installasjon er foretatt av Saipem. I tillegg kommer en rekke underleverandører fra tre ulike verdensdeler.

- Et samarbeid mellom dyktige norske og internasjonale leverandører er helt avgjørende for å sikre lønnsomhet og kvalitet i konkurranse med store internasjonale oljeselskaper, sier Opedal.

Statoil har stort fokus på læring og erfaringsoverføring mellom prosjekter.

Bilde

Ivar Aasheim, direktør for feltutvikling på norsk sokkel i Statoil

Både Valemon og Dagny som er neste prosjekt ut i Stor-Sleipner-området, har mange likhetstrekk med Gudrun. Erfaringene herfra blir viktige i forhold til fremtidige prosjekter både i Norge og internasjonalt.

2 milliarder spart

Gudrun-utbyggingen har tatt flere smarte grep for å hindre overskridelser på tidsplan og kostnader. Hittil er 2 milliarder kroner spart, av et totalbudsjett på nær 21 milliarder.

Innsparingen er et resultat av:

  • Grundig planlegging med en overordnet plan som alle delprosjektene har en felles forståelse av og eierskap til.
  • Tett oppfølging av de ulike leverandørene.
  • Prosjektet har blitt delt inn i mye mindre budsjetter for å stimulere og synliggjøre besparelser.
  • Streng endringsstyring har også forhindret eskalering av delprosjekter.

Viktig bidragsyter 


– Gudrun er den første av en rekke nye installasjoner i et område av Nordsjøen som er modent, men veldig spennende, sier Ivar Aasheim, Statoils direktør for feltutvikling på norsk sokkel.

– Ved å benytte eksisterende infrastruktur for prosessering og transport fra Sleipner er det lønnsomt å bygge ut nye felt i området rundt. Fra 2014 blir Gudrun en viktig bidragsyter for å opprettholde produksjonen framover, sier han.

Downloads