Skip to Content
no

Transaksjoner i kapitalmarkedet 

november 15, 2012, 07:58 CET
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 600.000.000 til 1.200% rente med forfall 17. januar 2018
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 1.100.000.000 til 2.450% rente med forfall 17. januar 2023
  • Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 300.000.000 til 4,250% rente (effektiv rente («re-offer yield»): 3.622%) med forfall  23. november 2041. Dette lånet representer en gjenåpning av lånet med 4,250% rente og forfall i 2041 som ble utstedt av Statoil ASA 23. november 2011.

Lånebeløpet skal benyttes til finansiering av selskapets aktiviteter generelt. Dette kan inkludere tilbakekjøp av Statoil ASAs utestående USD 500,000,000 obligasjonslån med rentesats 5 1/8% og ordinært forfall i 2014 eller andre formål beskrevet i tilleggsprospektet utarbeidet for disse låneutstedelsene. Transaksjonene vil styrke Statoils finansielle fleksibilitet.

Lånene er fulltegnet. Oppgjørsdato er 21. november 2012.

Enhver offentlig utstedelse i USA er gjort utelukkende med grunnlag i et tilleggsprospekt til prospektet inkludert i Statoil ASA og Statoil Petroleum AS' gjeldende registreringsdokument hos Securities and Exchange Commission i USA.

Kontaktpersoner:

Investorrelasjoner:
Hilde Merete Nafstad, Senior vice president,
+47 957 83911

Morten Sven Johannessen, VP Investor Relations USA,
+1 2039786950 / +1 2035702524

Presse:
Fredrik Norman, pressekontakt,
+47 918 66567

Finans:
Tron Vormeland, Vice president, Corporate financing,
+47 905 40135 (mobil), +47 51 99 42 97 (kontor)
…………………………………………………
Denne meldingen utgjør ikke noe tilbud om å selge eller noen oppfordring til å kjøpe verdipapirer i Statoil ASA, og salg av slike verdipapirer skal ikke foregå i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud, oppfordring eller salg vil være ulovlig forut for registrering eller kvalifisering under relevant verdipapirlovgivning.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.