Produksjonen på Troll C midlertidig nedstengt

november 15, 2012, 13:58 CET
Bilde

Troll C-plattformen i Nordsjøen.
(Foto: Øyvind Hagen)

Det var i forbindelse med en planlagt inspeksjon på plattformen at det ble avdekket korrosjon på en tank i glykolsystemet, som er et hjelpesystem for gassbehandlingssystemet på plattformen.

En tilsvarende tank i et parallelt gassbehandlingssystem blir nå inspisert.

I påvente av resultatet fra undersøkelsene er produksjonen på Troll C midlertidig nedstengt.

En gruppe med fagpersoner er nedsatt for å vurdere videre tiltak og arbeidsomfang.

Troll C har en daglig produksjon på ca. 120.000 fat olje og 10,5 millioner kubikkmeter gass.  50.000 fat av oljen og to millioner kubikkmeter av gassen tilhører Fram-lisensen.

Statoils eierandeler:
Troll: 30,58 prosent
Fram: 45 prosent