Meldepliktig handel 

november 16, 2012, 07:34 CET
Aksjene er kjøpt til kurs 137,37 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 8.691.603 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12