Skip to Content
no

Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

november 19, 2012, 12:23 CET
Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 8.376.453 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12