Troll C har startet opp igjen

november 19, 2012, 10:55 CET
Bilde

Troll C-plattformen i Nordsjøen

– Det er jobbet godt gjennom helgen med planlegging av reparasjon, og vi har også sett på alternative produksjonsmetoder, sier Rune Adolfsen, produksjonsdirektør på Troll C.

Han forteller at de har kommet fram til en løsning der ubehandlet gass reinjiseres i reservoaret, og produksjonen startet opp igjen natt til søndag.

– Vi regner med å kunne produsere rundt 70 prosent av full kapasitet på denne måten mens reparasjonsarbeidet pågår, forklarer Adolfsen.

Det er fortsatt usikkert hvor lang tid reparasjonsarbeidet vil ta.