Skip to Content
no

Statoil og Wintershall inngår stor strategisk gassforsyningsavtale 

november 20, 2012, 07:30 CET
Bilde

Gassanlegget Kollsnes vest for Bergen. (Foto: Helge Hansen)

– Denne strategiske avtalen viser at norsk naturgass fortsatt er konkurransedyktig i den tyske energimiksen. Rikelig tilgang på naturgass og etablert infrastruktur sørger for langsiktig forsyningssikkerhet. Og som det minst CO2-intensive fossile brenselet kan gass bidra til ytterligere reduksjon av tyske CO2-utslipp, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

– Vi ser på denne avtalen som en bekreftelse på viktigheten av naturgass i utformingen av det langsiktige tyske energisystemet, tilføyer Lund. 

Bilde

Statoils konsernsjef Helge Lund

– Avtalen med Statoil, en langsiktig og pålitelig energipartner for Tyskland gjennom flere tiår, er en betydelig milepæl for Wintershall. For oss betyr dette at vi også kan bruke volumene vi produserer fra Nordsjøen i Europa i fremtiden uten å måtte utvide vår egen infrastruktur, sier Wintershalls konsernsjef Rainer Seele. 

Tyskland forbruker omkring 80 milliarder kubikkmeter naturgass per år og er det nest største gassmarkedet i Europa. Opp mot fem milliarder kubikkmeter per år er et betydelig volum, og utgjør mer enn seks prosent av det samlede tyske gassforbruket. Volumet tilsvarer det årlige gassforbruket til mer enn to millioner tyske husstander, eller gassen som kreves for å drive åtte til ni 400 MW gasskraftverk.

Kontraktsprisen er knyttet til indeksene ved tyske og nordvest-europeiske handelspunkter for gass. Gassen vil bli levert gjennom eksisterende rørledningsinfrastruktur fra norsk sokkel. Hoveddelen av leveransene vil gå til Tyskland.

En kort presseorientering holdes av Statoil kl. 10.30 ved Statoils hovedkontor, Forus Øst, Stavanger. Videooverføring blir gjort tilgjengelig via Statoils kontorer på Fornebu.

Om Statoils gassposisjon i Tyskland

Statoil er den nest største leverandøren av gass til Europa og har lenge hatt forbindelser med det tyske gassmarkedet. Statoils gass når det tyske markedet gjennom rørledningene Europipe I og II og Norpipe som ilandføres på Dornum og Emden i Nord-Tyskland. Selskapets tyske gassportefølje omfatter gassalgskontrakter med store kraftselskaper og direktesalg til store brukere i industrien. Videre driver Statoil handel på handelspunktene Gaspool og NCG, og er eier/operatør for gasslagringsanlegget i Etzel og deleier av NETRA-rørledningen.

Om Wintershall

Wintershall Holding GmbH, basert i Kassel, Tyskland, er et heleid datterselskap av BASF som har drevet leting og produksjon av olje og gass i over 80 år. Wintershall fokuserer på utvalgte kjerneområder, hvor selskapet har bygget opp høy grad av regional og teknologisk ekspertise i Europa, Nord-Afrika, Sør-Amerika, samt Russland og Det kaspiske hav. I tillegg er disse operasjonene supplert av selskapets voksende letevirksomhet i Midtøsten. Wintershall har mer enn 2000 ansatte fra 40 nasjoner, og er Tysklands største råolje - og naturgassprodusent.

For ytterligere informasjon:

Investor Relations:
Hilde Merete Nafstad, direktør, Investor Relations
Tlf. +47 957 83 911

Erik Gonder, IR officer, Investor Relations
Tlf. +47 995 626 11

Media
Jannik Lindbæk Jr, informasjonsdirektør, Media Relations
Tlf. +47 977 55 622

Morten Eek, pressetalsmann, Media Relations
Tlf. +47 416 89 515

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12