Endring av oppgjørsdato for nytt obligasjonslån 

november 21, 2012, 07:56 CET

Lånet ble lagt ut 14. november 2012 og representerer en gjenåpning av et eksisterende obligasjonslån med samme forfallsdato. Ny oppgjørsdato er satt til 23. november 2012. Endringen av oppgjørsdato er foretatt for at første renteperiode i det nye obligasjonslånet skal være sammenfallende med det eksisterende lånet.

Oppgjørsdato for obligasjonslån pålydende USD 600.000.000 med kupongrente 1,200% og forfall 17. januar 2018 og obligasjonslån pålydende USD 1.100.000.000 med kupongrente 2,450% og forfall 17. januar 2023 som begge ble lagt ut 14. november 2012, har uendret oppgjørsdato 21. november 2012.

Kontaktpersoner:

Investorrelasjoner:
Hilde Merete Nafstad, Senior vice president,
+47 957 83911

Morten Sven Johannessen, VP Investor Relations USA,
+1 2039786950 / +1 2035702524

Presse:
Fredrik Norman, pressekontakt,
+47 918 66567

Finans:
Tron Vormeland, Vice president, Corporate financing,
+47 905 40135 (mobil), +47 51 99 42 97 (kontor)

.............................................

Denne meldingen utgjør ikke noe tilbud om å selge eller noen oppfordring til å kjøpe verdipapirer i Statoil ASA, og salg av slike verdipapirer skal ikke foregå i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud, oppfordring eller salg vil være ulovlig forut for registrering eller kvalifisering under relevant verdipapirlovgivning.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.