Skip to Content
no

Visund sør startet produksjon

november 22, 2012, 14:37 CET

Visund sør er det første prosjektet i Statoils fast-track; hurtigutbyggingsportefølje.

– Dette er en milepæl, sier Hogne Pedersen, leder for feltutviklingen av Visund sør.

Bilde

Transport og eksport fra Visund sør vil skje gjennom Gullfaks C sitt eksportsystem. (Foto: Øyvind Hagen)

– Vi har klart å gjennomføre prosjektet i henhold til plan og investeringsestimat. Det hadde ikke vært mulig uten det gode samarbeidet vi har hatt internt i Statoil, i lisensen og med myndigheter og leverandører, sier han.

David Lloyd, anleggsprosjektleder i Teknologi, prosjekter og boring, støtter uttalelsen fra Pedersen og legger til: 

– Jeg vil takke alle leverandører, inkludert hovedleverandører FMC Technologies for leveranse av subsea produksjonssystem, Subsea 7 for marineinstallasjon og toppsidekontraktør Aibel for deres bidrag. Ikke minst vil jeg takke for tett og godt samarbeid med Gullfaks driftsorganisasjon for å få anlegget ferdigstilt og overlevert klar for produksjon.

Visund sør består av funnene Pan og Pandora. De ligger 10 kilometer fra både Gullfaks C og Visund A-plattformene og er utbygd med et undervannsanlegg. Dette består av en brønnramme med plass til fire brønner, der det er boret den første av tre brønner som er knyttet til Gullfaks C for prosessering.

67 millioner fat

De samlede investeringene for utbyggingen er om lag 5,6 milliarder kroner. Transport og eksport vil skje gjennom Gullfaks C sitt eksportsystem.

Bilde

Hogne Pedersen, leder for feltutviklingen av Visund sør.

Volumene på Visund sør er beregnet til rundt 67 millioner fat oljeekvivalenter og funnet betegnes som mellomstort, der olje utgjør 25 prosent og gass 75 prosent.

Volumene på Visund sør er beregnet til rundt 67 millioner fat oljeekvivalenter og funnet betegnes som mellomstort, der olje utgjør 25 prosent og gass 75 prosent.

Nyttige erfaringer

– Vi har gjort mange gode erfaringer som vi vil dra stor nytte av i de kommende fast-track-prosjektene, og kanskje spesielt når vi går videre med Visund nord som skal starte opp i september neste år. Det er stort sett den samme organisasjonen som vil bli brukt på begge prosjektene, sier Pedersen.

Tom Karsten Gustavsen, produksjonsdirektør for Visund, Kvitebjørn og Grane, forteller at for Visund-lisensen vil Visund sør sitt produksjonsbidrag de kommende årene være betydelig.

– De to første årene utgjør dette over 40 prosent av total eksport fra Visund. Dette er viktig for levetiden til Gullfaks, som har ledig prosesseringskapasitet. Vi har måttet gjennomføre omfattende modifikasjoner på Gullfaks C-plattformen for å lykkes med dette, sier Gustavsen.

Fakta om Visund sør

  • Funnet: 2008/2009
  • Produksjonsstart: November 2012
  • Lokasjon: I Nordsjøen mellom feltene Visund og Gullfaks
  • Reservoar: To strukturer, Pan og Pandora, med cirka 340 bar reservoartrykk
  • Volumer: 67 mboe (1/4 olje og 3/4 gass)
  • Dybde: 290 meters dyp og 2900 meter under havbunnen
  • Antatt levetid: Mer enn 15 år
  • Partnere: Statoil 53,2 (prosent) (operatør), Total (7,7), Petoro (30,0) og ConocoPhillips (9,1)