Skip to Content
no

Utbygging av Svalin godkjent

november 23, 2012, 13:01 CET
Bilde

- Dette er det første tilknytningsfeltet til Grane, og det er et av de mest lønsomme prosjektene i porteføljen av hurtigutbygginger, som følge av lave utbyggingskostnader.  Et godt samarbeid internt og med lisenspartnerne har ført til gode og kosteffektive løsninger, sier Bjørn Herdlevær, oppdragsleder for Svalin.

Såkalte fast-track; hurtigutbygginger, kjennetegnes ved bruken av standardløsninger og eksisterende infrastruktur.

Svalin-feltet ligger om lag seks kilometer sør-vest for Grane-plattformen, på 125 meters vanndyp. Utvinnbare reserver er beregnet til om lag 75 millioner fat olje (tilsvarende 12 millioner standard kubikkmeter). Reservene er omtrent likt delt mellom de to strukturene på feltet: Svalin C og Svalin M.

Produserer via Grane

Svalin-feltet skal knyttes til Grane-plattformen. Brønnstrømmen fra Svalin M skal produseres gjennom en egen brønn boret fra Grane-plattformen.

Bilde

Svalin-feltet skal knyttes til Grane-plattformen.

Svalin C blir et havbunnsanlegg knyttet opp mot Grane med et seks kilometer langt produksjonsrør. Prosesserings- og eksportløsning vil være felles.

Gasskompresjonsanlegget på Grane-plattformen vil bli modifisert for å håndtere gass fra Svalin.

Olje fra Svalin vil bli transportert sammen med Granes egen produksjon i den eksisterende rørledningen fra Grane for lagring og utskipning fra oljeterminalen på Sture.

Starter neste år

Svalin M ble funnet i 2008, og produksjonsstart her er planlagt til slutten av 2013. Svalin C ble funnet i 1992 og skal etter planen settes i produksjon sommeren 2014.

- Vi får utviklet et felt som kun produserer olje, hvilket er  ganske uvanlig ettersom de fleste felt på norsk sokkel i dag også produserer gass. Det har vært fallende produksjon fra Grane, og Svalin vil føre til at vi får gjort nytte av ledig kapasitet. Dette vil dempe nedgangen i oljemengden. Forventet levetid for Grane er fortsatt til 2030, sier Herdlevær.