Lukrativt kulturminne

november 29, 2012, 14:50 CET
Eirin Sund, stortingsrepresentant og andre nestleder i energi- og miljøkomiteen, sto for den offisielle åpningen av «Kulturminne Statfjord».

– Statfjord har bidratt til å forme Norge som energinasjon og Statoil som selskap, sa Sund i sin tale.

Hun åpnet også Oljemuseets nye utstilling «Statfjord - giganten som sprenger grenser». Den gir et innblikk i utviklingen av feltet, geologien, menneskene som jobber på de tre plattformene og dessuten litt om framtiden for Statfjord.

I tilknytning til åpningen av kulturminnet er det lansert et nytt nettsted som gir oversikt over feltet og de enkelte installasjonene, teknisk dokumentasjon og viktige hendelser i Statfjord-historien.

Bilde

Stabler du hele produksjonen fra Statfjord i tønner, vil stabelen rekke herfra til månen åtte ganger. (Foto: Harald Pettersen)

Du får innsyn i et rikt kildemateriale på mer enn 5.000 foto, 90 filmer, 50 radioklipp, 50 gjenstander, 200 hyllemeter arkiv, 500 tidsskrifthefter og 100 boktitler: www.kulturminne-statfjord.no

Mye å ta av

Prosjektgruppen for Kulturminne Statfjord har bestått av representanter fra Statsarkivet i Stavanger, Nasjonalbiblioteket, Norsk Oljemuseum og Statoil. De har hatt et fjell av informasjon å ta av og har jobbet med dokumenteringen av Statfjord som teknisk-industrielt kulturminne siden 2008.

Oljemuseet har hatt ansvar for å se helheten, kartlegge den og se hva som skulle lagres. Museet har også hatt ansvar for å utarbeide og publisere informasjonen.

– Det første vi måtte gjøre var å finne fornuftige måter å avgrense utvalget på, fortalte Finn Krogh, direktør på Norsk Oljemuseum.

Høyst levende kulturminne

I forbindelse med Riksantikvarens ønske om systematisk dokumentering av olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel, har Norsk Oljemuseum tidligere laget dokumentasjonsprosjekter for Ekofisk- og Frigg-feltene i Nordsjøen.

– Å jobbe med et felt som er i full drift, var enklere enn felt under avvikling, fortalte Krogh.

– Det er med blandede følelser jeg ser at Statfjord er havnet på museum, spøkte Øystein Michelsen, direktør i Undersøkelse og produksjon.

– Men det er i høyeste grad et felt som er i full vigør, føyde han til og viste til Statfjord senfase.

Feltet skulle opprinnelig vært stengt på 90-tallet, men det ligger an til at Statfjord-feltet minst kommer til å være i produksjon til 2025.

Feltet har satt en rekke produksjonsrekorder på norsk sokkel. Statfjord har til nå produsert 4.738 millioner fat oljeekvivalenter til en verdi av 1.360 milliarder kroner.

Som Norges mestproduserende oljefelt har Statfjord betydd svært mye for utviklingen av norsk økonomi og oljeindustri.

Bilde

Mange nåværende og tidligere ledere på Statfjord var til stede under åpningen av Kulturminne Statfjord. (Foto: Harald Pettersen)