Meldepliktig handel  

desember 11, 2012, 07:32 CET
Aksjene er kjøpt til kurs 137,84 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 9.001.803 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.