Skip to Content
no

Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

desember 13, 2012, 07:32 CET

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 8 675 317 aksjer.

Som deltaker i aksjespareprogrammet har nedenstående primærinsidere fått tildelt aksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 144,66 pr. aksje.

Navn Tildelte
aksjer
Ny
beholdning

Adams, Robert

672 7 531

Bacher, Lars Christian

340 13 715

Bjørn, Benedikte Bettina

145 1 131

Dodson, Timothy

607 15 553

Gjærum, Reidar

499 15 776

Iversen, Einar Arne

167 3 952

Klouman, Hans Henrik

723 11 437

Knight, John Nicholas

1 090 40 264

Lund, Helge

423 51 079

Michelsen, Øystein

727 19 019

Nafstad, Hilde Merete

317 3 195

Reitan, Torgrim

661 16 128

Skeie, Svein

566 12 551

Svaan, Morten

211 2 835

Sætre, Eldar

561 21 405

Thomsen, Kåre

486 14 778

Øvrum, Margareth

784 26 576

Som deltaker i Statoil US Employee Share Savings plan har Statoil ASA primærinnsider Mr. William Maloney, 12. desember 2012 mottatt aksjer til gjennomsnittlig pris på USD 24,65 pr. aksje:

Navn Tildelte
aksjer*
Ny
beholdning*

Maloney, William

878,142990 18131,903915

*American Depositary Receipts (ADR)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12