Skip to Content
no

Meldepliktig handel 

desember 14, 2012, 14:09 CET

Antall tildelte aksjer og ny totalbeholdning framgår av tabellen nedenfor.

Navn

Tildelte aksjer*

Beholdning*
per 14.12.2012

William Maloney 

651,994097

18131,903915

*American Depositary Receipts (ADR)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12