Skip to Content
no

Statoil blir operatør i Marcellus gjennom oppkjøp av væskerike områder

desember 19, 2012, 11:00 CET
Bilde

Torstein Hole (til venstre), direktør for Statoils landbaserte virksomhet i USA, og Andy Winkle, Statoils direktør for virksomheten i Marcellus-området, på en brønnlokasjon i dette området.

– Ukonvensjonelle områder i USA utgjør en betydelig ressursbase, og representerer en stadig viktigere del av framtidens energiforsyning. Statoil fortsetter å styrke sin landbaserte portefølje i USA ved å kjøpe mer areal i de verdifulle, væskerike delene av Marcellus skifergassområde i Ohio og West Virginia, sier Torstein Hole, direktør for Statoils landbaserte virksomhet i USA.

Statoil gikk inn i Marcellus i 2008 gjennom en allianse med Chesapeake Energy Corporation. Siden den gang har selskapet fulgt en målrettet og stegvis vekststrategi for å utvide sin landbaserte portefølje i USA, og utvikle operasjonell kapasitet.

I 2010 kjøpte Statoil et område i det væskerike skiferområdet Eagle Ford i Texas, og i 2011 ble selskapet eier og operatør av lisenser i formasjonene Bakken og Three Forks i Nord-Dakota og Montana gjennom oppkjøpet av Brigham Exploration. I 2013 vil Statoil bli operatør av en andel på 50 prosent av Eagle Ford, i samsvar med avtalen som ble inngått med Talisman Energy Inc. i 2010.

– Statoil gikk tidlig inn i skiferområder, og har over tid bygget opp en mangfoldig portefølje i noen av de mest attraktive områdene i USA. Vi er allerede operatør i Bakken, vi er i rute i forberedelsene for operatørskap i Eagle Ford neste år, og med denne transaksjonen vil Statoil bli operatør også i Marcellus. Da vil vi være operatør i alle de viktigste skiferområdene våre i USA, sier Torstein Hole.

Mesteparten av området som dekkes av denne transaksjonen ligger i den væskerike delen av Marcellus. Markedet for disse produktene er substansielt bedre betalende enn dagens marked for tørrgass i USA.

På dette tidlige stadiet av utviklingen er det riskede ressursanslaget på mellom 300 og 500 millioner fat oljeekvivalenter (foe, equity). Nåværende egenproduksjon er om lag 5.000 fat oljeekvivalenter per dag.

For å sikre en trygg og effektiv overføring av operatøransvaret vil selgerne i en periode yte overgangstjenester til Statoil.

Transaksjonen ble fullført 18. desember 2012 med virkning fra 1. september 2012.Norsk ingress av saken ble korrigert 19.12.2012 kl.11.45 med riktig areal målt i kvadratkilometer.

Downloads