Skip to Content
no

Leverer utbyggingsplan for Dagny

desember 20, 2012, 10:44 CET
Bilde

Illustrasjon av Dagny-feltet med Sleipner-feltet i bakgrunnen.

Olje- og gassfeltet skal bygges ut med en bunnfast plattform som knyttes opp til Sleipner-feltet for gasseksport. Oljen skal transporteres med skip.

Utvinnbare reserver er beregnet til 225 millioner fat oljeekvivalenter.

– Vi har klart å få lønnsomhet i et funn fra 1974. Tålmodighet, teknologiutvikling og infrastruktur har bidratt til realisering av Dagny som en av de store utbyggingene på norsk sokkel. Innlevering av PUD for Dagny er nok et bevis på at vi skal levere på produksjonsmålene for 2020, sier Ivar Aasheim, Statoils direktør for feltutvikling på norsk sokkel.

Bilde

Ivar Aasheim, Statoils direktør for feltutvikling på norsk sokkel.

Dagny har vært vurdert for utbygging ved flere anledninger. Videre avgrensing i perioden 2008 til 2011 konstaterte sammenheng mellom Dagny og Dagny Øst og betydelige oljemengder under strukturen.

– Med planene for Dagny er nok en brikke på plass for videre utvikling i Sleipner-området. Dette viser viktigheten av å lete og utvikle felt i modne områder med etablert infrastruktur, sier Aasheim.

For Dagny-plattformen er det gjort konseptvalg hvor lisensen pre-investerer i utstyr for å tilrettelegge for kraft fra land, og det installeres kun en gassdreven turbin for kraftgenerering. Den skal kun benyttes inntil kraft fra land er tilgjengelig.

Investeringene er estimert til 31 milliarder kroner (løpende kroner).

Samtidig som PUD leveres til myndighetene vil lisensen tildele flere kontrakter for utbyggingen. Basert på designstudier utført av ulike norske og internasjonale leverandørselskaper blir hovedkontraktene tildelt i løpet av det kommende året.

Bilde

Anders Opedal, direktør for prosjekter i Statoil.

Mærsk Drilling fikk tidligere i år en kontrakt for produksjonsboring på feltet.

– Det har vært stor interesse for Dagny-prosjektet i leverandørmarkedet, sier direktør for prosjekter i Statoil, Anders Opedal.

– Vi har informert bredt i industrien og gjennomført kontaktmøter med større og mindre leverandører for å tydeliggjøre forventninger og sørge for at ulike tilbydere blir kjent med kompetansen som finnes i markedet.

PUD for det nærliggende gassfeltet Eirin skal etter planen leveres i 2013. Eirin er planlagt utbygd med en bunnramme som knyttes til Dagny-plattformen.

Produksjonen fra Dagny skal etter planen starte i første kvartal 2017. Levetiden er estimert til 20 år.

Downloads