Statoil US Employee share savings plan viderefordeler aksjer 

januar 4, 2013, 12:00 CET
Navn Tildelte aksjer* Ny beholdning*

Maloney, William

315.059

18.446,962915

*American Depositary Receipts (ADR)

Opplysningene ovenfor er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven § 5-12.