Godt fornøyd med tildeling i TFO 2012

januar 15, 2013, 14:09 CET

Den brede tildelingen reflekterer Statoils omfattende søknad. Statoil har i denne TFO-runden søkt på utvinningstillatelser både i Nordsjøen, Norskehavet og i Barentshavet, med utgangspunkt i både etablerte og nye letemodeller.

Bilde

Gro Gunleiksrud Haatvedt, letedirektør for norsk sokkel i Statoil.

– Vi er veldig fornøyd med årets tildeling. Den gir et godt grunnlag for å videreutvikle norsk sokkel som et kjerneområde for Statoil i tråd med vår spissede letestrategi, sier Gro Gunleiksrud Haatvedt, letedirektør for norsk sokkel i Statoil.

Leteresultatene de siste årene har vist at modne områder på norsk sokkel fortsatt representerer store muligheter. De kan gi verdifulle tilleggsressurser nær eksisterende infrastruktur samtidig som det også kan være potensial for større funn som kan danne grunnlag for selvstendige utbygginger.

– Statoil har sterk tro på letepotensialet på norsk sokkel, og har de siste årene ytterligere bekreftet dette potensialet gjennom en rekke spennende olje- og gassfunn. Vi har kunnskapene og kompetansen, og vi er godt rustet til å påta oss nye leteoppdrag, sier Haatvedt.

– Tilgang til nytt kvalitetsareal er en viktig forutsetning for videre verdiskapning gjennom letevirksomhet og for å opprettholde produksjonsnivået på norsk sokkel etter 2020, understreker letedirektøren.

Statoil er tildelt:

  • 8 utvinningstillatelser i Nordsjøen, hvorav 5 som operatør – 3 som partner. Disse ligger i nordlige Nordsjøen og i området rundt King Lear.
  • 4 utvinningstillatelser i Norskehavet, hvorav 1 som operatør – 3 som partner. Disse er i nærheten av Heidrun, Trestakk og Ormen Lange.
  • 2 utvinningstillatelser i Barentshavet, hvorav 1 som operatør – 1 som partner. Disse ligger i området rundt Goliat og på Finnmarksplattformen.