Skip to Content
no

Meldepliktig handel 

januar 16, 2013, 07:21 CET
Aksjene er kjøpt til kurs 142,31 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 9.289.417 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12