Skip to Content
no

Oppdatering In Amenas kl. 14.00

januar 20, 2013, 13:59 CET
Situasjonen er fortsatt uavklart, og Statoil har ikke ny bekreftet informasjon om de siste fem Statoil-ansatte.

Letearbeidet ledes av algeriske myndigheter, med støtte fra internasjonale aktører, også norske.

Statoil bruker alle kanaler for å få sikker informasjon om de fem som ikke er gjort rede for. Dette inkluderer assistanse til norske myndigheter og politi, samarbeid med algeriske myndigheter inkludert oljeselskapet Sonatrach, BP og derigjennom britiske myndigheter, våre partnere International SOS og andre aktører som er involvert.

Vi har også personell i beredskapsorganisasjonen i byen Hassi Messaoud og er involvert i evakueringsaktiviteter, inkludert logistikk og flytransport. Vi har fortsatt kapasitet på plass for å transportere personer ut av Algerie.

Inne i det store In Amenas-anlegget har det vært gjennomført innledende søk og det vil gjennom dagen bli gjennomført grundigere søk. I tillegg søkes det i et større omkringliggende ørkenområde. Det letes også på sykehus og andre helseinstitusjoner i Alger, i In Amenas og andre tettsteder der det kan tenkes at personer kan være fraktet til.

Statoil har ikke bekreftet informasjon om antall omkomne ved In Amenas eller hvorvidt det er norske statsborgere blant de omkomne.

De to siste personene som har kommet til rette er nå ankommet Bergen. Den ene ankom Flesland i natt, mens den andre ankom i dag tidlig.  12 av de 17 Statoil-ansatte som var på In Amenas da angrepet startet, er i sikkerhet.

De tre algeriske Statoil-ansatte som var på In Amenas er nå med sine familier og Statoil har jevnlig oppfølging av dem sammen med medisinsk personell.

Vi fortsetter arbeidet med å gi støtte til berørte og pårørende.