Skip to Content
no

Oppdatering In Amenas (20. januar kl 19.30)

januar 20, 2013, 19:50 CET
Situasjonen er fortsatt uavklart for fem Statoil-ansatte. 12 av de 17 som var der da angrepet startet er kommet hjem til sine kjære – i Algerie, Canada og Norge.

- Vi er langt inne i det femte døgnet etter angrepet på In Amenas. Jeg ga i går uttrykk for dyp og økende uro i forhold til de fem vi ikke kjenner situasjonen til. Vi vet nå at det er mange drepte. En ny dag uten svar har forsterket vår uro, og vi gjør alt vi kan for å finne våre fem kollegaer, sier Helge Lund.

Det gjennomføres et omfattende lete- og søkearbeid. Letearbeidet ledes av algeriske myndigheter, med støtte fra internasjonale aktører, også norske er direkte involvert.

På det store In Amenas-anlegget gjennomføres det grundige søk. I tillegg søkes det i et større omkringliggende ørkenområde.  Det søkes systematisk på alle sykehus, legevakter og andre helseinstitusjoner i Alger, i In Amenas og andre tettsteder.

- Statoil bruker alle kanaler for å finne våre fem ansatte og andre som har vært involvert i tragedien, sier Lund.

Dette inkluderer assistanse til norske myndigheter og politi, samarbeid med algeriske myndigheter, oljeselskapet Sonatrach, BP, britiske myndigheter, International SOS og en rekke andre aktører

Regjeringen jobber fortsatt gjennom diplomatiske kanaler til en rekke land. HM Kongen har i dag uttrykt sin støtte til de berørte, deres pårørende og alle som jobber i Statoil.

- Måten statsministeren, resten av regjeringen, norske myndigheter og hjelpeapparat stiller opp på er av uvurderlig betydning. Jeg vil i tillegg takke den algeriske oljeministeren og konsernsjef Bob Dudley i BP for den støtte vi har fått. Jeg vil uttrykke takknemlighet for den hjelp og støtte vi får fra mange hold. Bistanden og sympatien varmer, sier Lund.

På bakken i Algerie, i beredskapssenteret i Stavanger, hos de pårørende og i resten av organisasjonen jobber mange hundre for å hjelpe sine kollegaer og deres pårørende.

- I denne kritiske situasjonen ser vi også det beste av medarbeiderne i Statoil. Alle står nå sammen, viser omsorg og er til stede for hverandre. Dette vil vi trenge, også i tiden som kommer – den blir krevende. Jeg er stolt over den jobben de alle gjør, sier Lund.