Skip to Content
no

Resultater for fjerde kvartal 2012 

februar 7, 2013, 07:30 CET
Bilde

Statoils driftsresultat for fjerde kvartal 2012 var 45,8 milliarder kroner. For året 2012 som helhet var driftsresultatet 206,6 milliarder kroner.

Statoil leverte en egenproduksjon på 2,004 millioner foe per dag i 2012, en økning på 8 % sammenlignet med 1,850 millioner foe per dag i 2011. Justert driftsresultat økte med 7 % til 193,2 milliarder kroner i 2012, sammenlignet med 179,9 milliarder kroner i 2011. Statoil oppnådde en organisk reserveerstatningsrate (RRR) på 1,1 i 2012.

Bilde

Helge Lund, konsernsjef

– 2012 har vært et år med sterk industriell og strategisk fremgang for Statoil. I henhold til ambisjonen vi kunngjorde i 2011, har vi økt produksjonen med 8 % i 2012, og vi har oppnådd en sterk økning i driftsresultatet. Vi er i rute til å nå målet om å produsere mer enn 2,5 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2020, sier Statoils konsernsjef Helge Lund. 

– Statoils strategi ligger fast. Vi fortsetter å levere gode leteresultater, og har lagt til mer enn 1,5 milliarder fat i nye ressurser. Vi utvikler vår sterke portefølje av prosjekter, inkludert Johan Sverdrup- og Skrugard-feltene, fortsetter porteføljeoptimaliseringen og går inn i 2013 med en robust økonomisk posisjon, sier Lund.

Styret i Statoil vil foreslå en økning i utbyttet til 6,75 kroner per aksje for 2012. Dette er i samsvar med selskapets utbyttepolitikk og en økning fra 6,50 kroner i 2011.

Statoil opprettholder sin ambisjon om å produsere mer enn 2,5 millioner fat oljeekvivalenter per dag innen 2020, og anslår organiske investeringer for 2013 til å ligge på rundt 19 milliarder USD. Selskapet forventer å ferdigstille om lag 50 letebrønner i 2013. Samlet aktivitetsnivå for letevirksomheten vil ligge på rundt 3,5 milliarder USD.

Terrorangrep i Algerie

Den 16. januar 2013 ble Statoil, sammen med våre samarbeidspartnere BP og Sonatrach, rammet av et terrorangrep mot gassproduksjons- anlegget In Aménas i Algerie. Fem avholdte og kjære Statoil-kolleger mistet livet i angrepet. Tolv av våre ansatte greide å komme seg i sikkerhet. Mange kolleger ansatt hos samarbeidspartnere og leverandører er bekreftet døde eller fortsatt savnet.
 
– Det som skjedde i Algerie er brutal, internasjonal terrorisme av verste sort. Dette rammer uskyldige mennesker fra en rekke nasjoner, og uskyldige ofre fra mange selskaper og land har vært utsatt for meningsløs vold. Et samlet Statoil er sterkt preget av terrorangrepet. Vi fortsetter å bistå og støtte familie, venner og kolleger som har mistet sine kjære. Sikkerheten til våre ansatte og samarbeidspartnere vil fortsatt ha høyeste prioritet, sier Lund.

Statoil vil gjennomføre en granskning for å kartlegge det relevante hendelsesforløpet før, under og etter terrorangrepet In Aménas. Hovedformålet med granskningen vil være at selskapet skal kunne forbedre seg ytterligere innen sikkerhet, risikovurdering og beredskap.

Kapitalmarkedsoppdatering

Statoil legger i dag fram sin kapitalmarkedsoppdatering med vekt på selskapets posisjon som ledende olje- og gassoperatør i Norge og nest største leverandør av gass til Europa. 

– Vi er i rute til å levere på ambisjonen om å produsere mer enn 1,4 millioner fat oljeekvivalenter per dag på norsk sokkel i 2020, sier Lund. 

– Statoils gassalg i det europeiske markedet var på et rekordhøyt nivå i 2012. Vi oppnådde solide priser og mener utsiktene for de europeiske gassmarkedene er positive. Vi er godt posisjonert og har gode muligheter for ytterligere verdiskaping etterhvert som markedene utvikles, sier Lund.

Statoil melder også i dag en økning i gassvolumene for funnene i blokk 2 utenfor kysten av Tanzania, og anslår at hittil samlede påviste utvinnbare ressurser er i størrelsesorden 7-9 Tcf.

Resultater for fjerde kvartal 2012

Statoils driftsresultat var 45,8 milliarder kroner sammenlignet med 60,7 milliarder kroner i fjerde kvartal 2011.

Justert driftsresultat var 48,3 milliarder kroner sammenlignet med 45,9 milliarder kroner i fjerde kvartal 2011.

Justert driftsresultat etter skatt var 15,1 milliarder kroner, en økning fra 14,5 milliarder kroner i fjerde kvartal 2011.

Resultatet var 13,0 milliarder kroner sammenlignet med 25,5 milliarder kroner i fjerde kvartal 2011.

Viktige hendelser siden tredje kvartal 2012

  • Fra en ledende gassposisjon har vi skapt verdier ved å inngå en langsiktig avtale med Wintershall om levering av til sammen 45 milliarder kubikkmeter gass til det tyske og andre nordvesteuropeiske markeder
  • Gjennom levering av plan for utbygging og drift (PUD) for Dagny og Aasta Hansteen, oppstart av Visund Sør og godkjenning av hurtigutbyggingen Svalin, har vi skapt ny vekst på norsk sokkel
  • Gjennom investeringsbeslutningen om å bygge ut det Statoil-opererte oljefeltet Mariner i den britiske delen av Nordsjøen, og utbygging av Hebronfeltet utenfor kysten av Canada, utvikler vi viktige posisjoner i kjerneområder offshore
  • Gjennom et tredje funn utenfor kysten av Tanzania, utvidelse av leteområde i Espirito Santo-bassenget utenfor kysten av Brasil, og flere påviste fat på Johan Sverdrup-feltet, fortsetter vi utviklingen av Statoil som et ledende globalt leteselskap
  • Gjennom oppkjøpet av om lag 280 kvadratkilometer (70 000 net acres) operert areal i den væskerike delen av Marcellus-området, fortsetter vi med aktiv porteføljeforvaltning og økt virksomhet innenfor ukonvensjonelle ressurser
  • Gjennom låneopptak på 2 milliarder USD i kapitalmarkedet til svært konkurransedyktige priser, har vi styrket vår finansielle posisjon ytterligere
Kontaktpersoner
Investor relations

Hilde Merete Nafstad, direktør IR

+47 957 83 911 (mobil)
Morten Sven Johannessen, direktør US IR +1 203 570 2524 (mobil)
Presse
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør +47 977 55 622 (mobil)

Downloads