Skip to Content
no

DECC godkjenner feltutbyggingsplan for Mariner

februar 15, 2013, 11:50 CET
Bilde

Illustrasjon av Mariner-feltet

Prosjektet innebærer investeringer på over sju milliarder amerikanske dollar og er den største nye utbyggingen på britisk sokkel på over ti år.

Statoil forventer å starte produksjonen fra Mariner i 2017, og feltet ventes å produsere i 30 år. Gjennomsnittlig platåproduksjon er anslått til om lag 55.000 fat olje per dag i perioden 2017 til 2020.

– Statoil og våre partnere setter pris på samarbeidet med britiske myndigheter og godkjenningen av utbyggingsplanen for dette viktige prosjektet. Nordsjøen er et kjerneområde for Statoil, og vi ser fram til å ta en ledende rolle i en videre utbygging av den britiske delen av bassenget, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

Bilde

Konsernsjef Helge Lund (til venstre) og Storbritannias energiminister Edward Davey på pressekonferansen i Oslo fredag 15. februar. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Mariner-prosjektet ble positivt påvirket av den britiske regjeringens utvidelse av Ring Fence Expenditure Supplement (RFES) i skattesystemet i Storbritannia, og vil gi betydelige skatteinntekter for Storbritannia.

Statoil vil etablere en driftsorganisasjon for Mariner i Aberdeen, og prosjektet vil skape mange jobber i regionen med over 700 varige fulltidsstillinger.

Statoil har omfattende erfaring med tungolje fra offshore-felt i Norge og Brasil, noe som vil gjøre selskapet i stand til å bygge ut Mariner-feltet.

Feltet vil bli bygget ut med en produksjons-, bore- og boligplattform med et stålunderstell, 50 aktive brønnslisser, og en flytende lagerenhet (FSU) med kapasitet til 850.000 fat olje. I tillegg vil det bli brukt en oppjekkbar rigg de første 4-5 årene.

Siden Statoil kom inn i 2007 har selskapet utviklet en ledende tungoljeposisjon i området som operatør med en eierandel på 65,11 % i Mariner og 81,6 % i Bressay-feltet.

Statoil planlegger å ta en endelig investeringsbeslutning for Bressay i 2013. Bruk av teknologi og kompetanse har økt verdien av Statoils posisjon i området betraktelig.

Statoil er en viktig partner for sikker energiforsyning i Storbritannia, og har et bredt spekter av aktiviteter knyttet til energiproduksjon og -salg der.

Selskapet har et salgskontor for råolje i London, og er en betydelig leverandør av gass til det britiske markedet. I tillegg til å være operatør for feltene Mariner og Bressay, er Statoil partner i de produserende feltene Schiehallion, Jupiter og Alba, i tillegg til flere letelisenser utenfor kysten av Storbritannia, inkludert olje- og gassfunnet Rosebank.

Statoil ble tildelt sju lisenser i den 27. lisensrunden både i den britiske delen av Nordsjøen og den britiske delen av Shetland-bassenget. Sammen med Statkraft har Statoil bygget ut havvindparken Sheringham Shoal og selskapet overtok nylig utbyggingen av havvindprosjektet Dudgeon.

Statoil er også partner i Doggerbank havvindprosjekt. Statoils forretningsområde for Global strategi og forretningsutvikling er basert i London, og selskapet har om lag 400 ansatte i Storbritannia.

Mariner-feltet ligger på den østlige Shetland-plattformen i den britiske delen av Nordsjøen, om lag 150 kilometer øst for Shetlandsøyene. Statoil kjøpte 44,44 prosent av Mariner fra Chevron i 2007, og overtok samtidig operatøransvaret.

Statoil kjøpte ytterligere 20,6667 prosent av Mariner fra Nautical Petroleum i 2010. JX Nippon Exploration and Production (U.K.) Ltd (28,89 prosent) og Alba Resources Limited, (6 prosent) er partnere i Mariner. Alba Resources Limited er et heleid datterselskap av Cairn Energy PLC.