Skip to Content
no

Kontrakten for Dagny-dekket tildelt

februar 18, 2013, 09:05 CET
Bilde

Illustrasjon av Dagny-feltet med Sleipner-feltet i bakgrunnen.

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) har fått oppdraget med å designe og bygge dekket til Dagny-plattformen i Nordsjøen. Aker Solutions i Stavanger, Oslo og Kuala Lumpur blir nær samarbeidspartner på detaljerte ingeniørtjenester, offshore sammenstilling og idriftsettelse.

Tildelingen skjer etter bred internasjonal konkurranse mellom prekvalifiserte leverandører. Det har vært stor interesse for Dagny-prosjektet i leverandørmarkedet.

Statoil har informert bredt i industrien og gjennomført kontaktmøter med større og mindre leverandører for å tydeliggjøre forventninger og sørge for at ulike tilbydere blir kjent med kompetansen som finnes i markedet.

Bilde

Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil.

– Vi har valgt en leverandør for hovedkontrakten som vi er trygg på kan levere på tid, kost og kvalitet, sier direktør for anskaffelser i Statoil, Jon Arnt Jacobsen.

– De skal jobbe sammen med et solid ingeniørmiljø i Aker Solutions. Vi ser at det er flere allianser mellom ulike internasjonale aktører i tilbudene vi nå får inn, både der det er norske hovedleverandører og internasjonale hovedleverandører.

Kontrakten omfatter detaljert design, innkjøp, ingeniørtjenester, bygging, sammenstilling og idriftsettelse. Oppdraget starter umiddelbart og skal ferdigstilles i Q1 2017.

– Vi legger stor vekt på ikke å ha sene endringer i design, og vi vil ha erfarent Statoil-personell til å følge opp leveransene i alle faser, sier Jon Arnt Jacobsen. – Vi har også tatt læring av andre prosjekter både i Norge og internasjonalt.

Kontraktstildelingene er betinget av myndighetsgodkjennelse av prosjektet, som er ventet første halvdel av 2013.

Bilde

Ivar Aasheim, direktør for feltutvikling på norsk sokkel i Statoil.

Statoil leverte i slutten av 2012 plan for utbygging og drift (PUD) til Olje- og energidepartementet sammen med partnerne i Dagny-feltet. Investeringen i Dagny-utbyggingen er estimert til 31 milliarder norske kroner (løpende).

– Dagny-utbyggingen er blant Statoils nye store utbygginger med antatt 225 millioner fat olje- og gass. Det viser hvor viktig det er å lete og utvikle felt i modne områder med etablert infrastruktur. Denne feltutviklingen er knyttet til Sleipner og bidrar til å forlenge levetiden på dette feltet i mange år framover, sier Ivar Aasheim, direktør for feltutvikling på norsk sokkel i Statoil.

Mærsk Drilling fikk i 2012 kontrakt for produksjonsboring på feltet. I januar 2013 ble det kjent at Heerema Vlissingen fikk oppdraget med å bygge understellet til Dagny. Kontrakten for legging av rørledninger er tildelt Allseas.

Basert på designstudier utført av ulike norske og internasjonale leverandørselskaper vil kontraktene for flytende lagringsenhet (FSO), marine operasjoner og tie-ins bli tildelt i løpet av våren. Aker Solutions er også tildelt kontrakten for tie-in modifikasjon på Sleipner som skal ta i mot gassproduksjonen fra Dagny-feltet. Kontrakten for byggingen av boligkvarteret vil bli tildelt av DSME.