Skip to content

Polarled gir ringvirkninger i nord

februar 18, 2013, 11:37 CET

De tre kontraktene har totalt en estimert verdi på cirka 4 milliarder norske kroner. Tildelingen skjer på vegne av partnerne i Polarled og etter bred internasjonal konkurranse mellom prekvalifiserte leverandører.

Dette blir den dypeste rørledningen i verden av denne størrelsen. Polarled-rørledningen vil eksportere gass fra feltet Aasta Hansten i Norskehavet til Nyhamna gassanlegg.

Bilde

Rune Bjørnson, Statoils direktør for Naturgass.

– Norskehavet er et spennende område på norsk sokkel. Polarled underbygger dette. Gjennom å etablere ny infrastruktur øker mulighetene for de funnene som allerede er gjort samtidig som det legger til rette for videre leting og utvikling av fremtidige funn i området, sier Rune Bjørnson, Statoils direktør for Naturgass.

Wasco er en internasjonalt anerkjent leverandør som har vært opptatt av å bli kjent med og benytte seg av flere underleverandører fra Norge og spesielt i Nordland fylke. Disse underleverandørene vil bistå Wasco i etableringsfasen av et helt nytt produksjonsanlegg i Mo i Rana for påføring av betongbelegg.

– Erfarne lokale selskaper vil levere tjenester på Polarled som f.eks. varer fra land, bygninger, havnearbeid, bygging, vedlikehold, logistikk og råmaterialer for produksjonsprosessen. Lokalt i Mo i Rana er det estimert et behov på cirka 50 ansatte lokalt i produksjonsperioden fram til 2015, sier direktør for anskaffelser i Statoil, Jon Arnt Jacobsen.

Bilde

Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil.

Stålbestillingen på cirka 2 milliarder kroner gjelder rør, bend og bulestoppere. Fram til rørleggingsoperasjonen i 2015 skal det produseres 325 000 tonn (MT) stål for den 482 km lange rørledningen. Stålrøret har 36 tommers diameter og skal legges på inntil 1265 meters vanndybde, noe som er verdens dypeste leggeoperasjon av denne størrelsen rør.

Rørene sendes fra leverandøren i Japan til Malaysia, der de påføres innvendig strømningsbelegg og utvending antikorrosjonsbelegg. Videre sendes rørene til Mo i Rana for påføring av utvendig betong vektbelegg for å beskytte rørledningene, før de lagres fram til leggeoperasjonen i 2015. Totalt er alt arbeidet med påføring av belegg estimert til cirka 1,2 milliarder kroner. Leverandøren skal bruke eksisterende bygninger i Mo i Rana (Mo Industripark) for å etablere en fabrikk for påføring av betongbelegg.

Rørleggingskontrakten har en verdi på ca. 750 millioner kroner, og forberedende ingeniørarbeid er startet. Det skal benyttes et dynamisk posisjonert leggefartøy uten bruk av ankere. Operasjonen starter med inntrekking av røret på Nyhamna i mars 2015 og avsluttes med nedlegging ved Asta Hansteen Q3 2015.

Opsjoner for stål tilknyttet Kristin er inkludert i konktrakten og kommer i tillegg til oppgitt verdi.

Kontraktstildelingene er betinget av myndighetsgodkjennelse av prosjektet, som er ventet første halvdel av 2013.

Statoil leverte i slutten av 2012 plan for anlegg og drift (PAD) til Olje- og energidepartementet sammen med de andre partnerne i Polarled. Investeringen for Polarled-utbyggingen er estimert til 25 milliarder norske kroner.