Begrenset produksjonsoppstart på In Aménas

februar 23, 2013, 15:00 CET

Produksjonen ved anleggets tog 1 ble startet opp etter en detaljert gjennomgang av anleggets tekniske integritet, sikkerhetssituasjonen og andre forhold, og etter at partnerne ble enige om at kravene til en sikker oppstart av tog 1 var tilfredsstilt. De gjenværende to produksjonstogene ble skadet under terrorangrepet, og vil ikke bli satt i produksjon før det er trygt å gjøre det.

Den fysiske inspeksjonen av tog 1 ble gjennomført av Sonatrach på vegne av joint venture-selskapet, og all dokumentasjonen er gjennomgått av både Statoil og BP.

Bilde

Lars Christian Bacher, konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt i Statoil. (Foto: Helge Hansen, Statoil)

– Joint venture-selskapet har iverksatt en begrenset oppstart på In Amenas-anlegget. Vi takker Sonatrach for arbeidet de har gjort, og fortsetter å gjøre, på vegne av joint venture-selskapet i denne vanskelige tiden for alle involvert, sier Lars Christian Bacher, konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt i Statoil.

I oppstartfasen vil anlegget bli drevet av Sonatrach på vegne av joint venture-selskapet. Ansatte i Statoil og BP vil inntil videre følge opp og bidra med teknisk assistanse fra andre lokasjoner, eller i unntakstilfeller gjennom korte besøk i henhold til strenge sikkerhetsprosedyrer etablert.

Statoil er nå i tett dialog med algeriske myndigheter, Sonatrach og BP om nødvendige betingelser for full produksjon og reetablering av Statoil-personell ved anlegget.

– Sikkerheten for våre ansatte har høyeste prioritet. Vi vil bruke den tiden vi trenger for å gjennomføre egne undersøkelser og vurderinger, og ta de forholdsregler som trengs før vi vurderer om Statoil-ansatte kan dra tilbake til anlegget, sier Bacher.

Sonatrach vil søndag 24. februar holde en minneseremoni på In Amenas-anlegget for de som ble drept i terrorangrepet. Dette skjer på den algeriske dagen for nasjonalisering av oljeindustrien. En minnestøtte med navnene til alle ofrene for terrorangrepet vil bli avduket.