Skip to content

Granskning etter terrorangrepet mot In Amenas

februar 26, 2013, 11:30 CET

Styret har bedt Torgeir Hagen, pensjonert generalløytnant og tidligere sjef for Etterretningstjenesten, lede granskningen, og han har sagt ja til oppdraget.

– Flere titalls mennesker fra ulike land ble på In Amenas ofre for grusom internasjonal terrorisme. I Statoil mistet vi fem av våre avholdte medarbeidere. Terroristene har ansvaret for angrepet og skylden for lidelsene. Vårt ansvar er å lære og gjøre det vi kan for fremover å ytterligere styke sikkerheten til våre medarbeidere, sier Statoils styreleder Svein Rennemo.

Bilde

Statoils styreleder Svein Rennemo.

– Vi vil granske alle relevante forhold før, under og etter terrorangrepet for å lære og forbedre selskapets sikkerhet og beredskap. Vi har lagt vekt på å knytte til oss anerkjente eksterne eksperter på terrorisme og sikkerhet i dette arbeidet. I tillegg vil vi benytte den kompetanse som finnes blant selskapets medarbeidere, sier Rennemo.

Styret har utnevnt en granskningsgruppe for å klarlegge og evaluere fakta knyttet til terrorangrepet. Dette omfatter fakta og evaluering vedrørende:

  • Risikovurderinger, sikkerhetstiltak og beredskap, og iverksettingen av disse knyttet til gassanlegget i In Amenas.
  • Varsling og beredskapsmessig håndtering av terrorangrepet, inkludert samhandling med myndigheter, statlige organer og samarbeidspartnere.
  • Eventuelle avvik fra og forbedringsområder i Statoils eksisterende systemer og prosedyrer innenfor sikkerhet/sikring og beredskap, eller bruken av disse systemene.
  • Eventuelle forbedringsområder knyttet til organisatorisk evne, inkludert kompetanse, roller og ansvar, opplæring, kultur og kapasitet innenfor områdene sikkerhet/sikring og beredskap.

Granskningsgruppen skal levere sin endelige rapport til styret innen 15. september 2013. Rapporten vil bli offentliggjort. Granskningen vil med noen nødvendig tilpasninger gjennomføres i samsvar med Statoils styrende dokumenter for granskning av HMS-hendelser.

Parallelt med granskningen, har styret instruert Statoils internrevisjon (COA) til å gjennomføre en revisjon for å gjennomgå og vurdere selskapets overordnede prosesser og systemer knyttet til sikkerhet og beredskap. Revisjonen skal omfatte status på utvalgte internasjonale lokasjoner.

Formålet med den interne revisjonen er å gi styret et bredere grunnlag for å vurdere læringsområder, tiltak og planer for forbedring innenfor sikkerhet og beredskap knyttet til anbefalingene i granskningsrapporten.

Styret har utnevnt følgende medlemmer til granskningsgruppen:

Bilde Torgeir Hagen, leder

Hagen er tidligere generalløytnant og var sjef for Etterretningstjenesten fra 2002 til 2010. Han har bred internasjonal erfaring og var medlem av 22. juli kommisjonen.
Bilde Randi Grung-Olsen, nestleder

Grung-Olsen er direktør for konsernrevisjon og intern granskning i Statoil.
Bilde

Adrian Fulcher

Fulcher har tidligere vært direktør for anti-terror i den britiske utenrikstjenesten hvor han har nesten 30 års erfaring.

Bilde Leif D. Riis

Riis er direktør for sikring og rådgivning i Forsvarsbygg futura.
Bilde James Bunn

Statoils interne granskningsenhet
Bilde Erling Kristian Handal

Statoils interne granskningsenhet

Som en ressurs for granskningsgruppen og styret, har styret utnevnt en rådgivende ekspertgruppe med følgende medlemmer:

John Hamre
Hamre var viseforsvarsminister i USA fra 1997 til 2000. Han er i dag president of Center for Strategic and International Studies (CSIS).

John E. McLaughlin
McLaughlin er tidligere fungerende direktør for CIA. Han er i dag professor ved School of Advanced International Studies ved Johns Hopkins University.

Thorstein Skiaker
Skiaker er tidligere generalløytnant og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, NATOs hovedkvarter i Norge og KFOR i Kosovo.

Thomas Hegghammer
Hegghammer er direktør/forsker på terrorisme ved Forsvarets forskningsinstitutt. Han for tiden forsker ved Center for International Security and Cooperation ved Stanford University.

Wolfram Lacher
Lacher er tilknyttet German Institute for International and Security Affairs i Berlin og ekspert på områder som Libya og Algerie samt sikkerhetsvurderinger i Sahel og Sahara.

Styret har også oppnevnt en intern ressursgruppe som skal formidle Statoils institusjonelle kunnskap og erfaring på området. Styret har utnevnt følgende medlemmer til ressursgruppen:

Torgeir Kydland, direktør for Europa og Asia i Utvikling og produksjon internasjonalt
Tove Stuhr Sjøblom, direktør for Afrika sør for Sahara i Utvikling og produksjon internasjonalt
Arne Sigve Nylund, direktør for prosessering og foredling i Markedsføring, prosessering og fornybar energi
Arild Litlekalsøy, ansattrepresentant fra Utvikling og produksjon internasjonalt.
Morten Lorentzen, ansattrepresentant fra Utvikling og produksjon internasjonalt.
Kjetil Gjerstad, ansattrepresentant, koordinerende hovedverneombud land.

Downloads