Skip to Content
no

Aker Solutions og FMC får store rammeavtaler

februar 27, 2013, 13:07 CET

Rammeavtalene har en samlet estimert verdi på inntil 14 milliarder kroner. De dekker undervannsoperasjoner på alle eksisterende undervannsfelt, og kan også brukes for framtidige undervannsutbygginger.

Arbeidsomfanget dekker service og vedlikehold av undervanns produksjonssystemer i installasjons- og driftsfasene. Aker Solutions og FMC Technologies skal levere undervannstjenester, inkludert drift, vedlikehold og modifikasjoner.

Bilde

Jannicke Hilland, direktør for Fellesoperasjoner i Statoil.

Sikrer regularitet

Disse avtalene sikrer Statoil langvarig levering av vedlikeholds- og driftsstøtte for våre undervannsfelt.

– Regularitet på våre anlegg er en nøkkelfaktor i det arbeidet vi gjør, og vedlikeholds- og driftsstøtte på havbunnen er en viktig del av dette. Vi er derfor fornøyde med å ha solide samarbeidspartnere som leverer tjenester for oss på disse områdene, sier Jannicke Hilland, direktør for Fellesoperasjoner i Statoil.

Voksende marked på havbunnen

Med over 500 undervannsbrønner er Statoil den største operatøren under vann på norsk sokkel. Med en aldrende undervannspark er Statoil en stor kunde på verdensbasis innen vedlikehold og overhaling, det såkalte ettermarkedet.

Bilde

Jon Arnt Jacobsen, direktør for Anskaffelser i Statoil.

– Vi ser et økende behov for vedlikehold av brønner og undervannsinstallasjoner på grunn av en forlengelse av feltenes levetid på sokkelen. Dette er et voksende marked for leverandørindustrien, og vi ser at det er stor interesse for disse oppdragene blant leverandører over hele verden. Vi er imidlertid fornøyd med å ha sikret oss kapasitet og kompetanse hos Aker Solutions og FMC, selskaper som er internasjonalt konkurransedyktige på undervannstjenester, sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for Anskaffelser i Statoil.

Undervannsbrønner bidrar med over 50 prosent av den samlede olje- og gassproduksjonen til Statoil. Service og vedlikehold av undervanns produksjonsanlegg er en viktig faktor for å opprettholde og øke produksjonen, og for at Statoil skal nå sitt mål for 2020.

Rammeavtalene gjelder for fem år, med opsjoner på tre ganger tre år, og vil tre i kraft 01.04.2013.

Anslått verdi for hele perioden er på 5,5 milliarder kroner for avtalen med Aker Solutions og 8,5 milliarder kroner for avtalen med FMC Technologies. Den faktiske verdien av avtalene vil avhenge av Statoils behov for undervannstjenester.