Skip to Content
no

Kontrakter for undervannsrør og marine installasjoner for Aasta Hansteen tildelt

mars 5, 2013, 08:06 CET

Utbyggingen av Aasta Hansteen-feltet medfører en rekke nyvinninger på norsk sokkel både når det gjelder havdyp og teknologiske løsninger.

– Når det kommer i drift, vil Aasta Hansteen-feltet bidra betydelig til Statoils egenproduksjon, sier Ivar Aasheim, leder for feltutbygging på norsk sokkel i Statoil.

Bilde

Ivar Aasheim, leder for feltutbygging på norsk sokkel i Statoil.

– Feltet blir den første dypvannsutbyggingen i Norskehavet og åpner også for tilknytning av eksisterende og nye funn. Med disse kontraktstildelingene vil vi også få første stigerør av stål i Norskehavet og innstallering av mekanisk foret rør ved utrulling.

Dette arbeidet vil bli utført av  Subsea 7, som er tildelt kontrakter til en anslått verdi av 2,2 milliarder kroner for arbeid med strømningsrør og marine operasjoner, samt uttauing og fortøyning av den flytende produksjonsplattformen (Spar FPSO) på feltet.

Dette omfatter prosjektering, anskaffelse, og installering (EPCI) av strømningsrør og stål-stigerør, og anskaffelse av umonterte rør for strømningsrørdelen av EPCI-kontrakten.

Subsea 7 planlegger å etablere seg i Nord-Norge som følge av denne kontraktstildelingen. De har også planer om å benytte lokale leverandører fra Nord-Norge.

Den komplekse rørledningsproduksjonen for stål-stigerørene og rørledninger vil foregå på Subsea 7's spoolbase på Vigra.

Bilde

Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil.

Deep Ocean er tildelt kontrakt for fiberoptisk kabel. Dette er også en EPCI-kontrakt, til en anslått verdi på 165 millioner kroner. 

Deep Ocean vil også vurdere å bruke lokale leverandører i Nord-Norge for leveranse av tjenester i samsvar med kontrakten.

– Vi er glade for å ha sikret kapasitet med disse erfarne subsea-leverandørene, sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil.

– Som tidligere nevnt kan utbyggingen av Aasta Hansteen skape ringvirkninger i nord. Vi er glade over å se at kontrakter med Statoil fører til etableringer i Nord-Norge og bruk av lokale leverandører. De fleste ringvirkningene vil imidlertid skje i driftsfasen, når feltet er i produksjon.  

Kontraktene er avrop av rammeavtaler for rørlegging og havbunnsinstallasjoner. Oppdragene starter umiddelbart, og installeringen vil skje i perioden 2014-2016, og er planlagt fullført i 4. kvartal 2016.