Vigdis Nordøst har startet produksjonen

mars 11, 2013, 11:56 CET
Bilde

Installasjon av brønnramme på Vigdis Nordøst høsten 2011. (Foto: André Osmundsen)

Vigdis Nordøst er det tredje prosjektet i Statoils fast-track portefølje.

Bilde

Edvin B. Ytredal, produksjonsdirektør for Snorre, Tordis og Vigdis.

– Prosjektet tilfører nye viktige volumer for Statoil og partnerne, og vi har klart å følge de ambisiøse tidsplanene og kostnadsrammene vi har satt for denne type hurtigutbygginger. Vi har nådd nok en viktig milepæl i fast-track porteføljen. Dette har vært mulig gjennom godt samarbeid i lisensen og med myndigheter, sier Edvin B. Ytredal, produksjonsdirektør for Snorre, Tordis og Vigdis.

Vigdis Nordøst er en reservoarstruktur helt nord på Vigdis-feltet og ligger ca. sju kilometer sør for Snorre A-plattformen.

Vigdis Nordøst er utbygd med et undervannsanlegg som består av en brønnramme med plass til fire brønner, som er tilknyttet det eksisterende Vigdis-anlegget på Snorre A for prosessering.

Bilde

Helge E.W. Albertsen oppdragsleder for Vigdis Nordøst-utbyggingen.

37 millioner fat

De samlede investeringene for utbyggingen er om lag 4,3 milliarder kroner.

Transport og eksport vil skje via Vigdis gjennom Snorre A sitt eksportsystem. Volumene på Vigdis Nordøst er beregnet til rundt 37 millioner fat oljeekvivalenter.

Nyttige erfaringer

– Hurtigutbyggingene gir oss kunnskap som kan overføres til større prosjekter. Vi klarer å få ned prosjektgjennomføringstiden ved å benytte standardløsninger og standardleveranser.

Bilde

Kjetel Digre, direktør for prosjektgjennomføring i Teknologi, prosjekter og boring.

– Vi ser frem til fortsette den gode driven vi har i fast-track porteføljen, sier Helge E.W. Albertsen oppdragsleder for Vigdis Nordøst-utbyggingen.

– Vi har lykkes å levere nok et fast-track prosjekt på plan, på budsjett og med god kvalitet.

– Et godt samarbeid med våre partnere og leverandører har vært en viktig forutsetning for en sikker gjennomføring av Vigdis Nordøst, sier Kjetel Digre, direktør for prosjektgjennomføring i Teknologi, prosjekter og boring.

Fakta om Vigdis Nordøst

  • Funnet: 2009
  • Produksjonsstart: Mars 2013
  • Lokasjon: I Nordsjøen 7 km sør øst av Snorre A plattform
  • Reservoar: Individuelle strukturer i Vigdis/Snorre området med cirka 370 bar reservoartrykk
  • Volumer: 37 mboe
  • Dybde: 290 meters dyp og 2600 meter under havbunnen
  • Antatt levetid: mer enn 15 år
  • Partnere: Statoil 41,5 (prosent) (operatør), Petoro (30,0), ExxonMobil (16,1), Idemitsu (9,6) og RWE Dea (2,8)