Statoil sikrer seg leterigger

mars 15, 2013, 10:52 CET
Bilde

I Angola skal Statoil teste pre-salt-potensialet i Kwanza-blokkene ved å bore de avtalte brønnene i blokk 38 og 39.

Statoil har undertegnet en treårskontrakt for bruk av boreskipet Stena Carron til leteboring i pre-saltblokkene (blokk 38 og 39) i Kwanza-bassenget i Angola.

Avtalen om Stena Carron blir håndtert av Stena Drilling og gjelder en treårsperiode med oppstart sent 2013/tidlig 2014. Samlet anslått kontraktsverdi er på 700 millioner amerikanske dollar. Statoil har også sikret seg opsjon på ytterligere to ganger ett år.

Bilde

Tim Dodson, konserndirektør for Leting i Statoil.

Statoil vil også sende boreskipet Discoverer Americas til Øst-Afrika for å utføre leteboring i de Statoil-opererte blokkene i Tanzania og Mosambik.

– Statoil har nå sikret seg riggkapasitet for det globale leteprogrammet  som selskapet har planlagt for 2013 og 2014. Vi har boret fire vellykkede brønner i Tanzania det siste året, og vi vil bore flere brønner i Tanzania, i tillegg til Mosambik og Angola.

– Vi skal også gjennomføre en kampanje med boring av tre brønner i Mexicogolfen og tre Statoil-opererte brønner i Canada, i tillegg til en ettårig borekampanje i Barentshavet. Dette viser at vi har et ambisiøst leteprogram, sier Tim Dodson, konserndirektør for Leting i Statoil.

Bilde

Jon Arnt Jacobsen., direktør for Anskaffelser i Statoil.

I Angola skal Statoil teste pre-salt-potensialet i Kwanza-blokkene ved å bore de avtalte brønnene i blokk 38 og 39. I Øst-Afrika planlegger Statoil, sammen med sine respektive partnere, å bore tre til fire brønner for å teste ytterligere potensial i blokk 2 i Tanzania og undersøke område 2 og 5 i Mosambik.

I Mexicogolfen vil Statoil bore tre brønner som selskapet er operatør for i løpet av 2013 ved bruk av den halvt nedsenkbare riggen Maersk Developer. Selskapet har også letevirksomhet i to til tre partner-opererte brønner i området i tillegg til en kampanje med boring av tre brønner utenfor kysten av Newfoundland i Canada.

– Vi er glad for at vi har sikret oss disse riggene for ultradypt vann. Statoil har en ambisjon om å produsere 2,5 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2020, noe som forutsetter at vi skaffer oss tilstrekkelig og hensiktsmessig riggkapasitet. Vi har sikret oss rigger som dekker vårt behov i 2013 og 2014, og vi ser også på allokering av rigger og utvikling av nye riggkonsepter for å få mer kapasitet i markedet, sier direktør for Anskaffelser i Statoil, Jon Arnt Jacobsen