Skip to Content
no

Meldepliktig handel 

mars 18, 2013, 06:47 CET
Aksjene er kjøpt til kurs 140,63 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 7.170.537 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12