Skip to content

Meldepliktig handel 

mars 18, 2013, 07:08 CET

Antall kjøpte aksjer og ny totalbeholdning framgår av tabellen nedenfor.

Navn Kjøp* Ny beholdning*

William Maloney

11.263,486996 29.710,449911

*American Depositary Receipts (ADR)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12