Nytt stort gassfunn utenfor kysten av Tanzania

mars 18, 2013, 08:07 CET

Funnet av 4-6 billioner kubikkfot (tcf) gass i Tangawizi-1-brønnen øker de samlede tilstedeværende volumene til 15-17 tcf.

– Suksessen i blokk 2 er et resultat av en ambisiøs og vellykket borekampanje. Hittil har vi fullført fem letebrønner i løpet av 15 måneder, og vi vil fortsette med ytterligere brønner senere i år. Utvinnbare gassvolumer i størrelsesorden 10-13 tcf styrker grunnlaget for en framtidig beslutning om et eventuelt LNG-prosjekt, sier Tim Dodson, konserndirektør for Leting i Statoil.

Bilde

Tim Dodson, konserndirektør for Leting i Statoil.

Tangawizi-1-funnet ble gjort i sandstein av tertiær alder. Det nye funnet ligger 10 kilometer fra funnene Zafarani og Lavani. Det ligger på 2.300 meters havdyp og ble boret av boreskipet Ocean Rig Poseidon.

Statoil og partner ExxonMobil arbeider også med å modne flere prospekter i blokk 2, og har nylig samlet inn tredimensjonale seismiske data i områder på blokk 2 som hittil bare har vært dekket av 2D-seismikk.

– Jeg er godt fornøyd med å se hvordan organisasjonen klarer å følge raskt opp de vellykkede leteresultatene, både ved å utvikle borestrategier og planlegge og fullføre boreoperasjoner på en sikker og kostnadseffektiv måte, sier Dodson.

Tangawizi-1-funnet er partnerskapets fjerde funn på ett år, og etterfølger to funn med stort potensial (high impact), Zafarani-1 og Lavani-1, samt et dypere funn i et separat reservoar med Lavani-2-brønnen.

De gode boreresultatene fra blokk 2 viser at Statoils strategi om å satse på muligheter med stort potensial lønner seg og de støtter selskapets ambisjon om internasjonal vekst.

- Tanzanianske myndigheter er fornøyd med at det er funnet ytterligere gassressurser i blokk 2 og er optimistiske med tanke på utviklingen framover, sier Prof. Sospeter Muhongo, Tanzanias minister for energi og mineraler.

Statoil er operatør for lisensen i blokk 2 på vegne av Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC) med en eierandel på 65 %. ExxonMobil Exploration and Production Tanzania Limited eier den resterende andelen på 35 %. Statoil har vært i Tanzania siden 2007, da selskapet ble tildelt operatøransvaret for blokk 2.

Downloads