Skip to content

Johan Sverdrup strekker seg inn i en ny utvinningstillatelse

mars 19, 2013, 08:37 CET

Brønn 16/5-3 ble boret i PL502 – som grenser til PL265 og PL501 – for å finne ut om Johan Sverdrup-feltet strekker seg inn i dette området.

Bilde

Øivind Reinertsen, direktør for Johan Sverdrup-utbyggingen.

Brønnen påviste en 13,5 meter høy oljekolonne i jura bergarter i et reservoar av høy kvalitet, og bekreftet kommunikasjon med resten av Johan Sverdrup-feltet. Dette representerer en oppside til ressursene i Johan Sverdrup-feltet.

– Resultatene fra brønn 16/5-3 vil bli innarbeidet i den pågående utviklingen av Johan Sverdrup-feltet. Volumene i PL502 vil bli inkludert i det samlede ressursanslaget for Johan Sverdrup som Statoil vil kommunisere ved utgangen av 2013 som operatør i planleggingsfasen av prosjektet, sier Øivind Reinertsen, direktør for Johan Sverdrup-utbyggingen.

Resultatene fra brønn 16/5-3 i PL502 viser også at det kan være et ytterligere oppsidepotensial i området.

Bilde

Gro Haatvedt, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

– De nye undergrunnsdataene vi fikk fra brønn 16/5-3 har også en positiv påvirkning på vår vurdering av det videre oppsidepotensialet vest for dagens omriss av Johan Sverdrup-feltet. Senere i år vil Statoil bore en letebrønn i Cliffhanger-prospektet i PL265. Dette vil være et viktig steg for å kartlegge og påvise hele potensialet i Johan Sverdrup-området, sier Gro Haatvedt, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

Statoil er operatør for PL502 med en eierandel på 44,44 prosent. Partnerne i lisensen er Petoro AS (33,33 prosent) og Det norske oljeselskap ASA (22,22 prosent).

Mer informasjon om resultatene fra brønn 16/5-3 er gitt i pressemeldingen fra Oljedirektoratet >>

Bilde

Downloads