Meldepliktig handel 

mars 25, 2013, 14:37 CET

Langtidsinsentivordningen er et fast lønnselement som blir beregnet som en andel av deltakernes grunnlønn, og er på 20 – 30 prosent avhengig av deltakerens stilling. Selskapet kjøper aksjer tilsvarende netto årssum på vegne av deltakeren. Aksjene er bundet i tre år. Antall kjøpte aksjer og deres nye beholdning framgår av tabellen nedenfor. Handelen er gjort med DNB Markets som megler.

Navn

   Kjøpt

   Ny beholdning

Bacher, Lars Christian

2 180

16 943

Dodson, Timothy

2 564

18 850

Gjærum, Reidar

1 543

18 093

Haugland, Arild J.

1 351

13 288

Hovden, Magne Andre   

1 453

6 726

Klouman, Hans Henrik

2 634

14 071

Lund, Helge

6 590

60 049

Michelsen, Øystein

2 668

22 827

Nafstad, Hilde

1 089

4 690

Reitan, Torgrim

2 326

19 161

Skeie, Svein

1 240

14 552

Sætre, Eldar

2 659

24 977

Thomsen, Kåre

1 145

16 668

Øvrum, Margareth

2 941

30 767

     

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Følgende primærinnsider i Statoil ASA har solgt aksjer i Statoil ASA:

Benedikte Bjørn, direksjonssekretær i Statoil ASA, har 25. mars 2013 solgt 284 aksjer i Statoil ASA til en pris per aksje på 142,90 kroner og vil etter salget eie 948 aksjer i Statoil ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 4-1 og §5-12