Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

april 18, 2013, 08:46 CEST

Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 7.160.515 aksjer.

Som deltaker i aksjespareprogrammet har nedenstående primærinsidere fått tildelt aksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 140,33 pr. aksje.

Navn

Tildelte aksjer

Ny beholdning

Adams, Robert

330

8 613

Bacher, Lars Christian

385

17 328

Bjørn, Benedikte Bettina

46

994

Dodson, Timothy

218

19 068

Gjærum, Reidar

266

18 359

Haugland, Arild J.

224

13 512

Hovden, Magne Andre

241

6 967

Iversen, Einar Arne

93

4 300

Klouman, Hans Henrik

385

14 456

Knight, John Nicholas

561

40 825

Kvelvane, Ørjan

36

1 421

Lund, Helge

289

60 338

Michelsen, Øystein

374

23 201

Nafstad, Hilde Merete

175

4 865

Reitan, Torgrim

308

19 469

Skeie, Svein

306

14 858

Svaan, Morten

113

3 273

Sætre, Eldar

289

25 266

Øvrum, Margareth

466

31 233

Som deltaker i Statoil US Employee Share Savings plan har Statoil ASA primærinnsider Mr. William Maloney, 17. april 2013 mottatt aksjer til gjennomsnittlig pris på USD 25,24 pr. aksje:

Navn

Tildelte aksjer*

Ny beholdning*

Maloney, William

438,509551

30148,959462

*American Depositary Receipts (ADR)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12