Innkalling til ordinær generalforsamling 

april 30, 2013, 09:30 CEST

Innkalling til ordinær generalforsamling følger vedlagt.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Downloads