Pressemelding 1. kvartal 2013 

mai 2, 2013, 08:29 CEST
Bilde 

Bilde

Statoils konsernsjef Helge Lund

- Våre økonomiske resultater er påvirket av lavere produksjon og reduserte priser, men vi fortsetter å levere god industriell fremgang i henhold til plan. Som tidligere kunngjort vil produksjonen bli lavere i 2013 enn i 2012. Vi er i rute for å levere en gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst på 2 til 3 % fra 2012 til 2016, og en produksjon på over 2,5 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2020, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

I tillegg til den forventede lavere produksjonen i kvartalet, var produksjonen også påvirket av driftsavbrudd på Snøhvit, Troll og Peregrino. Statoils driftsresultat var også påvirket av en avsetning knyttet til Cove Point-terminalen i USA. Justert driftsresultat gikk ned med 28 % sammenlignet med første kvartal 2012. Underliggende kostnadsutvikling var stabil i perioden.

Statoils kontantstrøm fra driftsvirksomhet gikk ned med 19 % sammenlignet med første kvartal 2012 som følge av lavere produksjon og reduserte priser.  "Statoil leverte en rekordhøy internasjonal produksjon, med en økning på 6% hovedsakelig som følge av oppstart av og produksjonsøkning på ulike felt. Vi startet opp produksjon på nye felt på norsk sokkel, blant annet fire hurtigutbyggingsprosjekter, og fortsatte å levere gode leteresultater, blant annet ble det gjort et nytt funn med stort potensial i Tanzania, sier Lund.

Statoil fullførte 12 letebrønner i første kvartal 2013, seks på norsk sokkel og seks internasjonalt. Det ble bekreftet funn i syv brønner, fire på norsk sokkel, to i Tanzania og en i Mexicogolfen. Dette gir en funnrate på 58 % i perioden.

Den 19. april kunngjorde Statoil at det var påvist betydelige tilleggsressurser i Gullfaks-lisensen i Nordsjøen. Funnet påviser nye volumer som på kort sikt kan gi produksjon av høy verdi og lovende utsikter for feltet og installasjonene.

- Vi fortsetter den effektive gjennomføringen av prosjekter som vi har i vår svært konkurransedyktige portefølje, samtidig som vi sørger for å ha solide økonomiske rammer, forutsigbart utbytte til våre aksjeeiere og en solid balanse, sier Lund.

Resultater for første kvartal 2013
 
Statoils driftsresultat var 38,0 milliarder kroner, sammenlignet med 57,9 milliarder kroner i første kvartal 2012.

Justert driftsresultat var 42,4 milliarder kroner, sammenlignet med 59,2 milliarder kroner i første kvartal 2012.

Justert driftsresultat etter skatt var 12,0 milliarder kroner, sammenlignet med 16,8 milliarder kroner i første kvartal 2012.

Resultatet var 6,4 milliarder kroner, sammenlignet med 15,4 milliarder kroner i første kvartal 2012.

Viktige hendelser siden fjerde kvartal 2012

Statoil har startet gransking for å klarlegge hendelsesforløpet før, under og etter terrorangrepet på In Amenas med sikte på videre forbedring innen risiko- vurdering, sikkerhet og beredskap.

Produksjonsoppstart fra to av de tre produksjonslinjene i In Amenas.

Fortsatt god industriell fremgang gjennom valg av utbyggingskonsept for Johan Castberg-feltet (Skrugard) i Barentshavet og Bressay i Storbritannia;
oppstart av fire nye hurtigutbyggingsprosjekter: Hyme, Vigdis, Skuld, Stjerne; og godkjenning av feltutbyggingsplanene for Aasta Hansteen på norsk sokkel og tungoljefeltet Mariner på britisk sokkel.

Revitalisering av Statoils posisjon på norsk sokkel gjennom et betydelig funn av høy verdi på Gullfaks i Nordsjøen; og gjennom økning av produksjonen fra Skarv.

Fortsatte utviklingen mot å bli et ledende leteselskap gjennom et nytt funn med stort potensial i blokk 2 utenfor kysten av Tanzania, noe som styrket grunnlaget for en framtidig beslutning om et mulig LNG-prosjekt; og fortsatte avgrensningsprogrammet på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

Bygget viktige posisjoner innenfor kjerneområder offshore; sikret 15 lisenser i en budrunde i Mexicogolfen; inngikk intensjonsavtale med SOCAR om utforskning av nye områder i Det kaspiske hav. 

KONTAKTPERSONER
Investor relations
Hilde Merete Nafstad, direktør IR+47 957 83 911 (mobil)
Morten Sven Johannessen, US IR+1 203 570 2524 (mobil)
Presse
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør+47 977 55 622 (mobil)