Anslått virkning av foreslåtte endringer i petroleumsskatten

mai 6, 2013, 08:48 CEST
Statoil anslår foreløpig virkningen på selskapets kontantstrøm fra drift til under NOK 0,5 milliarder i 2013, gradvis økende til full effekt etter 4-5 år. Den foreslåtte endringen vil redusere skattefradraget på norsk sokkel med 38 millioner kroner for hver milliard kroner som investeres.

Bilde

Torgrim Reitan, konserndirektør for
økonomi og finans i Statoil.

Forutsigbare og stabile rammevilkår er viktige for å sikre attraktiviteten til fortsatte investeringer på norsk sokkel for Statoil og de andre olje- og gasselskapene.

- Den foreslåtte endringen i petroleumsskatten reduserer attraktiviteten til fremtidige prosjekter, særlig for marginale felt, og reiser spørsmål ved forutsigbarheten og stabiliteten til rammevilkårene for langsiktige investeringer på sokkelen, sier Torgrim Reitan, konserndirektør for økonomi og finans i Statoil.

Regjeringen har foreslått en overgangsregel for investeringer hvor plan for utbygging og drift (PUD) eller plan for anlegg og drift (PAD) er mottatt i Olje- og energidepartementet før 5. mai 2013. For investeringer omfattet av overgangsordningen skal dagens friinntektssats på 7,5 prosent benyttes. Overgangsregelen gjelder kostnader som er pådratt senest i året for produksjonsstart for petroleumsforekomsten eller driftsstart for innretningen/tilleggsinvesteringen.

Den foreslåtte endringen i petroleumsskatten fremmes i Revidert nasjonalbudsjett for 2013 som legges frem på tirsdag.