Meldepliktig handel 

mai 7, 2013, 09:13 CEST

Disse kjøpene er suppleringskjøp som må sees i sammenheng med aksjekjøpene som ble gjennomført 25. mars.

Langtidsinsentivordningen er et fast lønnselement som blir beregnet som en andel av deltakernes grunnlønn, og er på 20 – 30 prosent avhengig av deltakerens stilling. Selskapet kjøper aksjer tilsvarende netto årssum på vegne av deltakeren. Aksjene er bundet i tre år.

Antall kjøpte aksjer og deres nye beholdning framgår av tabellen nedenfor. Handelen er gjort med DNB Markets som megler.


Navn

Kjøpt

Ny
 beholdning

Bacher, Lars Christian

73

17 401

Dodson, Timothy

169

19 237

Gjærum, Reidar

41

18 400

Haugland, Arild J.

35

13 547

Hovden, Magne Andre

49

7 016

Klouman, Hans Henrik

68

14 524

Lund, Helge

208

60 546

Michelsen, Øystein

89

23 290

Nafstad, Hilde

54

4 919

Reitan, Torgrim

187

19 656

Skeie, Svein

52

14 910

Sætre, Eldar

89

25 355

Øvrum, Margareth

117

31 350

I tillegg har følgende primærinnsider den 6. mai anskaffet aksjer i Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) til kurs NOK 136,66 i forbindelse med selskapets langtidsinsentivordning.

Antall kjøpte aksjer og ny beholdning framgår av tabellen nedenfor. Handelen er gjort med DNB Markets som megler.


Navn

Kjøpt

Ny
 beholdning

Knight, John Nicholas

9 261

50 086

Opplysningene ovenfor er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven §5-12.