Statoil godkjenner utbygging av Julia-feltet i Mexicogolfen

mai 8, 2013, 10:26 CEST
Bilde

Feltet, som ligger om lag 320 kilometer sør for New Orleans, Louisiana, ble funnet i 2007, og de tilstedeværende ressursene forventes å være nærmere seks milliarder fat.

Bilde

Jason Nye, direktør for Statoils offshore-virksomhet i USA.

Kunngjøringen bekrefter avtalen mellom operatøren Exxon Mobil Corporation og Statoil om å gå videre med feltutbyggingen som ventes å ta om lag tre år. Partnerne eier 50 prosent hver i feltet.

Julia vil bli bygget ut med et undervannsanlegg med oppkobling til den flytende produksjonsplattformen for Jack- og St. Malo-feltene, som ligger om lag 25 kilometer fra Julia-feltet og har Chevron U.S.A. Inc som operatør.

Statoil er også partner i utbyggingen av feltene Jack og St. Malo, som ble godkjent i 2010.

– Vi er svært glade for at vi kan gå videre med den første fasen av denne viktige utbyggingen. Julia-feltet vil bidra sterkt til vår voksende portefølje i Mexicogolfen. Feltet har et betydelig langsiktig produksjonspotensial, som kan realiseres ved bruk av teknologi, sier Jason Nye, direktør for Statoils offshore-virksomhet i USA.

Boreoperasjonene skal etter planen starte i 2014, og oppstart av produksjonen ventes i 2016. Det antas at feltets levetid vil være på inntil 40 år, med en produksjonsrate i startfasen på inntil 34.000 fat olje per dag.

Fakta om Julia-feltet

  • Funnet i 2007.
  • Tilstedeværende ressurser er anslått til nærmere seks milliarder fat.
  • Investeringsbeslutning i 2013, produksjonsstart i 2016.