Statoil kjøper seg inn i offshore leteareal i Australia

mai 14, 2013, 11:04 CEST

- Denne avtalen sikrer oss tilgang til et svært stort og lite utforsket område med stort potensial, sier Pål Haremo, direktør for enheten Globale nye forretningsmuligheter i Leting i Statoil.

Bilde

Pål Haremo, direktør for enheten Globale nye forretningsmuligheter i Leting i Statoil.

- Dette er i samsvar med Statoils strategi, og støtter våre ambisjoner for langsiktig vekst gjennom tidlig tilgang i stor skala til et nytt og lovende område og posisjonerer oss for letevirksomhet med stort potensial, sier Haremo.

De fire lisensene EPP 37, 38, 39 og 40 ligger i det uutforskede Ceduna sub-bassenget i Australbukta, utenfor sørkysten av Australia, og strekker seg over et område på mer enn 24.000 kvadratkilometer.

BP har innhentet 12.000 kvadratkilometer med 3D-seismikk i lisensområdet og fullfører nå prosesseringen av disse dataene. Neste skritt inkluderer frammodning av boreprospekter, samt å fortsette de pågående miljøundersøkelsene.

Arbeidsprogrammet inkluderer boring av opptil fire brønner i det uutforskede lisensområdet. BP vil fortsette som operatør for lisensene.

Forretningsvilkårene knyttet til transaksjonen er konfidensielle og avhengig av endelig godkjenning fra myndighetene i Australia.

Statoil er allerede tilstede i Australia etter oppkjøpet av eierandeler i Petrofrontiers fire eksisterende og to utildelte letelisenser på land i South Georgina-bassenget i Nordterritoriet i et samarbeidsprosjekt.

Bilde

Downloads