Noble Corporation er tildelt kontrakt på Mariner-prosjektet

mai 14, 2013, 13:11 CEST

Den nye kategori J-riggen vil kunne operere på havdyp fra 70 til 150 meter og bore brønner ned mot 10.000 meter.

Det er en skreddersydd oppjekkbar rigg for operasjoner i værutsatte områder for brønner både på overflaten og på havbunnen i grunne havområder.

Bilde

Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil.

− Statoil arbeider kontinuerlig for å sikre at riggflåten har kapasitet og er tilpasset våre behov. Vi ser fram til å jobbe med Noble Corporation, som vil bruke en nybygd oppjekkbar rigg basert på kategori J-design.

– Noble Corporation har i dag fire operasjoner i Storbritannia, og denne nye riggoperasjonen vil håndteres på samme måte som selskapets øvrige virksomhet på britisk sokkel. Dette vil gi Statoil og lisensgruppen en spesialtilpasset rigg som er viktig for å utvikle Mariner-prosjektet på en trygg og effektiv måte, sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser i Statoil.

Kontrakten har en varighet på fire år med opsjon på ett eller to års utvidelse. Oppstartsvindu: 15. mai 2016 – 1. september 2016.

Beregnet verdi for fire år er til sammen 655 millioner amerikanske dollar inkludert mobilisering.

Bilde

Morten Ruud, direktør, Vest-Europa i Utvikling og Produksjon Internasjonalt i Statoil.

− Mariner er den største nye utbyggingen på britisk sokkel på over ti år. Prosjektet vil skape arbeidsplasser og betydelige ringvirkninger for Storbritannia og for Aberdeen-regionen.

– Statoil vil, sammen med lisenspartnerne JX Nippon Exploration and Production Ltd og Cairn Energy PLC bidra aktivt til denne utviklingen, sier Morten Ruud, direktør for Vest-Europa i Utvikling og produksjon internasjonalt i Statoil.

I februar godkjente det britiske departementet for energi og klimaendringer (Department of Energy and Climate Change, DECC) feltutbyggingsplanen som ble lagt fram av Statoil og partnerne for tungoljefeltet Mariner.

Prosjektet innebærer investeringer på mer enn 4,7 milliarder britiske pund. Statoil forventer å starte produksjonen på Mariner i 2017.

Feltet ventes å produsere i minst 30 år. Gjennomsnittlig produksjon er beregnet til rundt 55.000 fat olje per dag i platåperioden fra 2017 til 2020.

  • Mariner-feltet ligger på East Shetland Platform i den britiske delen av Nordsjøen, om lag 150 kilometer øst for Shetland.
  • Statoil kjøpte en eierandel på 44,44 % og rollen som operatør på Mariner fra Chevron i 2007. Statoil kjøpte ytterligere 20,6667 % i Mariner fra Nautical Petroleum i 2010.
  • JX Nippon Exploration and Production (U.K.) Ltd (28,89 %) og Alba Resources Limited, (6%) er medeiere i Mariner. Alba Resources Limited er et heleid datterselskap i Cairn Energy PLC.