ESA gjennomfører undersøkelser 

mai 14, 2013, 16:22 CEST

Undersøkelsene utføres på vegne av Europakommisjonen. Statoil samarbeider med myndighetene i forbindelse med kontrollen.

Konkurransemyndighetene mistenker at flere selskaper kan ha deltatt i konkurransebegrensende avtaler og/eller samordnet opptreden i strid med EØS avtalens artikkel 53. I tillegg gjelder kontrollen mulig misbruk av potensiell dominerende stilling av en annen part, i strid med EØS avtalens artikkel 54.

De mulige overtredelsene gjelder Platts' Market-On-Close (MOC) prisvurderingsprosess, som brukes for å rapportere priser særlig for råolje, raffinerte oljeprodukter og biodrivstoff, og kan ha pågått siden 2002.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Hilde Merete Nafstad, direktør IR,
+47 957 83 911 (mobil)

Presse
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør,
+47 977 55 622 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12