Meldepliktig handel  

mai 22, 2013, 09:08 CEST
Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 7.498.401 aksjer.

Opplysningene ovenfor er informasjonspliktige etter
verdipapirhandelloven § 5-12.