Oljefunn i Grane-området

mai 28, 2013, 09:55 CEST
Bilde

Statoil og partnerne er i ferd med å avslutte boring av letebrønn 25/11-27 i Grane Unit.

Brønnen ble boret av boreriggen Songa Trym og påviste en oljekolonne på 20 meter i Heimdal-formasjonen. Funnet er anslått til å inneholde i størrelsesorden 18-33 millioner fat utvinnbar olje.

Bilde

Tore Løseth, Statoils letedirektør for Nordsjøen.

- Vi er godt fornøyd med å ha påvist nye ressurser av meget høy verdi i Grane-området. Oljefunnet ligger direkte nord for Grane-feltet, og kan utvikles på en effektiv måte, sier Tore Løseth, Statoils letedirektør for Nordsjøen.

Tidsriktig feltnær leting er en viktig del av Statoils spissede letestrategi for norsk sokkel. Dette innebærer leting i nærheten av installasjoner som i nærmeste framtid vil ha ledig kapasitet for oppkobling av nye felt.

- Feltnær leting er et viktig bidrag i Statoils leteportefølje på norsk sokkel. Selv om slike funn inneholder moderate volumer sammenlignet med de store funnene som er gjort de siste årene, gir de raske fat av høy verdi som er viktige for å forlenge produksjonsperioden på dagens installasjoner, sier Løseth.

I 2013 vil om lag 40 prosent av Statoils letebrønner på norsk sokkel være feltnær leting. I tillegg til Grane-området ligger disse i Oseberg-, Fram/Gjøa- og Tampen-områdene.

Letebrønn 25/11-27 ble boret i Grane Unit i Nordsjøen. Statoil er operatør med en eierandel på 36,66 prosent. De andre rettighetshaverne er Petoro AS (28,94 prosent), ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (28,22) og ConocoPhillips Skandinavia AS (6,17).

For mer informasjon om resultatene av letebrønn 25/11-27 henvises det til pressemeldingen fra Oljedirektoratet.

 

Downloads